Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ433
Ngày đi: 01/08/2019
Giá vé: 1.100.000 (tôi chịu phí nhượng)
Họ tên: Vũ Thị Thanh Phúc
Điện thoạii: 0989735736
Email: thanhphuc80gtvt@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Hue
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 29/05/2019
Giá vé: 1tr2
Họ tên: Minh Nguyen
Điện thoạii: ‭‭+84 92 7183150‬‬
Email: Franklinnguyendmd@yahoo.com

 • 28 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 28/05/2019
  Giá vé: 2tr
  Họ tên: Minh nguyen
  Điện thoạii: ‭‭+84 92 7183150‬‬
  Email: franklinnguyendmd@yahoo.com
 • 27 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 09/06/2019
  Giá vé:
  Họ tên: le thi lan
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 26 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 26/05/2019
  Giá vé: 1536000
  Họ tên: LE THI LAN
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 26 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 09/06/2019
  Giá vé: 1536000
  Họ tên: LE THI LAN
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 26 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 26/05/2019
  Giá vé: 1536000
  Họ tên: LE THI LAN
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 26 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 26/05/2019
  Giá vé: 1536000
  Họ tên: LE THI LAN
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 26 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 09/06/2019
  Giá vé: 1536000
  Họ tên: LE THI LAN
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 24 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Quy Nhơn, Việt Nam - (UIH)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN1396
  Ngày đi: 13/06/2019
  Giá vé: 1300000
  Họ tên: PHAN THI THANH HUONG
  Điện thoạii: 0933775591
  Email: mcnguyen14@gmail.com
 • 16 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ469
  Ngày đi: 16/05/2019
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0981562636
  Email: huonghvq@gmail.com
 • 16 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ469
  Ngày đi: 16/05/2019
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0981562636
  Email: huonghvq@gmail.com
 • 16 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ469
  Ngày đi: 16/05/2019
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0981562636
  Email: huonghvq@gmail.com