Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: KIX (OSAKA)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ938
Ngày đi: 21/09/2019
Giá vé: Thỏa thuận
Họ tên: Ngô Trung Nghĩa
Điện thoạii: 0338600392
Email: ntnghia18111997@gmail.com
Điểm khởi hành: đà nẵng
Điểm đến: hồ chí minh
Hãng: Jetstar
Số hiệu: BL699
Ngày đi: 06/08/2019
Giá vé: 1.500.000
Họ tên: TRAN THI THAN
Điện thoạii: 0794379060
Email: le.loan45@yahoo.com

 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 07/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 31 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Viet Nam (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ 642
  Ngày đi: 10/08/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: YẾN
  Điện thoạii: 0901356840
  Email: Phongvehaiha123@gmail.com
 • 29 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Don Mueang , (DMK)
  Hãng: Airasia
  Số hiệu: FD 655
  Ngày đi: 29/07/2019
  Giá vé: 3127100
  Họ tên: DO THI BICH NGOC
  Điện thoạii: 0902717337
  Email: dobichngoc1910@gmail.com
 • 29 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Don Mueang , (DMK)
  Hãng: Airasia
  Số hiệu: FD 655
  Ngày đi: 10/08/2019
  Giá vé: 3,127,100
  Họ tên: DO THI BICH NGOC
  Điện thoạii: 0902717337
  Email: dobichngoc1910@gmail.com
 • 26 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu:
  Ngày đi: 01/08/2019
  Giá vé: 2900000
  Họ tên: Hoàng Đức Trung
  Điện thoạii: 0964328899
  Email: hoangtrung.1396@gmail.com
 • 24 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Kaohsiung , (KHH)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ886
  Ngày đi: 1/08/2019
  Giá vé: 2500000
  Họ tên: Lam Tai
  Điện thoạii: 0903995061
  Email: brianlin1992@yahoo.com
 • 20 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Kansai , (KIX)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ938
  Ngày đi: 20/07/2019
  Giá vé: 3500000
  Họ tên: Pham Thi Huyen Trang
  Điện thoạii: 0367655685
  Email: huyentrang.tuarts@gmail.com
 • 20 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Kansai , (KIX)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ938
  Ngày đi: 20/07/2019
  Giá vé: 3500000
  Họ tên: Pham Thi Huyen Trang
  Điện thoạii: 0367655685
  Email: huyentrang.tuarts@gmail.com