Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
Hãng: Jetstar Airways
Số hiệu: BL 362 ; BL369
Ngày đi: 25/08/2018
Giá vé: 3 triệu
Họ tên: La Thị Thanh Thảo
Điện thoạii: 01269791501
Email: thanhthao15012000@gmail.com
Điểm khởi hành:
Điểm đến:
Hãng: Jetstar Airways
Số hiệu: BL 255
Ngày đi: 12/06/2018
Giá vé: 2000000
Họ tên: Trần Nhật Duy
Điện thoạii: 0902900924
Email: ntla1211@gmail.com

 • 08 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ-376
  Ngày đi: 08/06/2018
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Đặng Thị Thu Hà
  Điện thoạii: 01666087911
  Email: Dangttha95@gmail.com
 • 06 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: vn228
  Ngày đi: 07/06/2018
  Giá vé: 1600000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0932.318.968
  Email: huongnguyen.huong90@gmail.com
 • 01 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Tuy Hòa, Việt Nam - (TBB)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 298191981
  Ngày đi: 01/06/2018
  Giá vé: 500000
  Họ tên: bui trung dan
  Điện thoạii: 0981068638
  Email: danbuispkt@gmail.com
 • 01 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL801
  Ngày đi: 04/06/2018
  Giá vé: 500000
  Họ tên: Trần Quang Vũ
  Điện thoạii: 0975433251
  Email: vutran@qq.com
 • 31 Tháng 05, 2018
  Điểm khởi hành: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 03/06/2018
  Giá vé: 680000
  Họ tên: Hàn Thị Phương Uyên
  Điện thoạii: 01688460760
  Email:
 • 13 Tháng 04, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hong Kong , (HKG)
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL678
  Ngày đi: 06/09/2018
  Giá vé: 2,700,000
  Họ tên: Trần Minh Ngọc
  Điện thoạii: 01668446808
  Email: ngoctranminh.aof@gmail.com
 • 28 Tháng 03, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ501
  Ngày đi: 08/04/2018
  Giá vé: 1400
  Họ tên: Quỳnh
  Điện thoạii: 0968792043
  Email: 101thuyquynh@gmail.com
 • 28 Tháng 03, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Viet Nam (DAD)
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL 592
  Ngày đi: 28/03/2018
  Giá vé:
  Họ tên: Thai Thi Thuy Linh
  Điện thoạii: 0907247119
  Email: linhthuy08.07@gmail.com
 • 21 Tháng 03, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ519
  Ngày đi: 01/04/2018
  Giá vé: 500000
  Họ tên: Tran Thuy Tien
  Điện thoạii: 01225488009
  Email: thuytien.tran0101@gmail.com
 • 19 Tháng 03, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Jetstar Pacific
  Số hiệu: BL271
  Ngày đi: 20/03/2018
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Khuyên
  Điện thoạii: 0961827282
  Email: phongevinfly@gmail.com
 • 17 Tháng 03, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Osaka
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL810
  Ngày đi: 13/04/2018
  Giá vé: 5.000.000
  Họ tên: Huynh Thi Xuan Hoa
  Điện thoạii: 0966163322
  Email: hoahuynh.rec@gmail.com