Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ640
Ngày đi: 23/06/2019
Giá vé: 1.000.000
Họ tên: Phạm Thị Kim Ngân
Điện thoạii: 0931254259
Email: nganphamptkn@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ220
Ngày đi: 09/07/2019
Giá vé: 1000000
Họ tên: Nguyen Diep
Điện thoạii: 0979047227
Email:

 • 19 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 19/06/2019
  Giá vé: 3400000
  Họ tên: Bùi Hải Nam
  Điện thoạii: 0907792717
  Email: hainam.bui7457@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 15/06/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 15/06/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 15/06/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 17/07/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Điểm đến: Hải Phòng, Việt Nam - (HPH)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ692
  Ngày đi: 17/06/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Nguyễn Thanh
  Điện thoạii: 0373089999
  Email: phongvequocthanh@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Điểm đến: Hải Phòng, Việt Nam - (HPH)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ692
  Ngày đi: 17/06/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Nguyễn Thanh
  Điện thoạii: 0373089999
  Email: phongvequocthanh@gmail.com
 • 10 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ646
  Ngày đi: 27/06/2019
  Giá vé: 3.000.000
  Họ tên: Lư Nguyễn Hồng Nhi
  Điện thoạii: 0902876786
  Email: lunguyenhongnhi@gmail.com
 • 07 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Nội Bài, Viet Nam (HAN)
  Điểm đến: Cam Ranh, Viet Nam (CXR)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL231
  Ngày đi: 10/06/2019
  Giá vé: 1352000
  Họ tên: Võ Trần Minh Lâm
  Điện thoạii: 0962571109
  Email: Lam.votranminh@gmail.com
 • 07 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Nội Bài, Viet Nam (HAN)
  Điểm đến: Cam Ranh, Viet Nam (CXR)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL231
  Ngày đi: 07/06/2019
  Giá vé: 1352000
  Họ tên: Võ Trần Minh Lâm
  Điện thoạii: 0962571109
  Email: Lam.votranminh@gmail.com
 • 07 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: Vj37518
  Ngày đi: 07/06/2019
  Giá vé: 930000
  Họ tên: Thanh Nhàn
  Điện thoạii: 0355060894
  Email: tnhan1803@gmail.com