Nhượng vé Hà Nội - Đà Lạt - Vietjet - 16h50 - thứ 7 - 17/12/2022

Ngày tạo: 12/12/2022 13:24

Nhượng vé Hà Nội - Đà Lạt - Vietjet - 16h50 - thứ 7 - 17/12/2022

Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Đà Lạt (DLI)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ405
Ngày đi: 12/12/2022
Giá vé:
Họ tên: Phan Văn Tuấn
Điện thoạii: 0376669234
Email: phantuan.devz.93@gmail.com