Do có việc bận nên mình cần nhượng lại bé máy bay

Ngày tạo: 27/12/2021 10:32

Do có việc bận nên mình cần nhượng lại bé máy bay

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 11/01/2022
Giá vé: 809k
Họ tên: Minh Huynh
Điện thoạii: 0523590001
Email: cecilia.phuocminh@gmail.com

Vé đã bao gồm 15kg hành ký ký gửi