Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 14/07/2019
Giá vé: 1000000
Họ tên: Hồng
Điện thoạii: 0903615646
Email: luongsam79@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 14/07/2019
Giá vé: 1000000
Họ tên: Hồng
Điện thoạii: 0903615646
Email:

 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 11/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 09 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 13/07/2019
  Giá vé: 500000
  Họ tên: VŨ ĐỨC TUYẾN
  Điện thoạii: 0986049060
  Email: romeovdt@gmail.com
 • 08 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ316
  Ngày đi: 12/07/2019
  Giá vé: 1,297,000
  Họ tên: VŨ ĐỨC TUYẾN
  Điện thoạii: 0986049060
  Email: romeovdt@gmail.com
 • 05 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ316
  Ngày đi: 12/07/2019
  Giá vé: 1,297,000
  Họ tên: VŨ ĐỨC TUYẾN
  Điện thoạii: 0986049060
  Email: romeovdt@gmail.com
 • 04 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Singapore Changi , (SIN)
  Hãng: Singapore Airlines
  Số hiệu: TR301 Scoot (A320)
  Ngày đi: 22/07/2019
  Giá vé: 14000000
  Họ tên: lê gia huy
  Điện thoạii: 0913559532
  Email: giahuynicklove@gmail.com
 • 28 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu:
  Ngày đi: 08/07/2019
  Giá vé: 1600000
  Họ tên: Trần Đức Huy
  Điện thoạii: 0987788098
  Email: