Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Kansai , (KIX)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ828, VJ829
Ngày đi: 14/03/2019
Giá vé: 5942000
Họ tên: Mai Thi Quynh Tram
Điện thoạii: 0914608293
Email: mquynhtram@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Kansai , (KIX)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ828
Ngày đi: 14/03/2019
Giá vé: 5942000
Họ tên: Mai Thi Quynh Tram
Điện thoạii: 0914608293
Email: mquynhtram@gmail.com

 • 13 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL753
  Ngày đi: 15/03/2019
  Giá vé: 1250000
  Họ tên: Viet Phan
  Điện thoạii: 0983634774
  Email: vietphan04@gmail.com
 • 12 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ778
  Ngày đi: 12/03/2019
  Giá vé: 800
  Họ tên: Hoang Hai
  Điện thoạii: 0979674468
  Email: haibettly@gmail.com
 • 12 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ778
  Ngày đi: 12/03/2019
  Giá vé: 800
  Họ tên: Hoang Hai
  Điện thoạii: 0979674468
  Email:
 • 12 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ778
  Ngày đi: 25/04/2019
  Giá vé: 800
  Họ tên:
  Điện thoạii: 0979674468
  Email:
 • 08 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ366
  Ngày đi: 09/03/2019
  Giá vé: 700000
  Họ tên: Trần Thảo
  Điện thoạii: 0938864134
  Email: tranthao502@gmail.com
 • 07 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Incheon , (ICN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ862
  Ngày đi: 07/03/2019
  Giá vé: 3.600.000 VNĐ
  Họ tên: Nguyễn Thị Phương Giang
  Điện thoạii: 0962886872
  Email: giangphuongnt93@gmail.com
 • 07 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Incheon , (ICN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ862
  Ngày đi: 15/03/2019
  Giá vé: 3.600.000 VNĐ
  Họ tên: Nguyễn Thị Phương Giang
  Điện thoạii: 0962886872
  Email: giangphuongnt93@gmail.com
 • 04 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: KOIZIX
  Ngày đi: 04/03/2019
  Giá vé: 2389000
  Họ tên: phượng
  Điện thoạii: 0703579942
  Email: nphuong0311@gmail.com
 • 04 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: KOIZIX
  Ngày đi: 07/03/2019
  Giá vé: 2389000
  Họ tên: phượng
  Điện thoạii: 0703579942
  Email: nphuong0311@gmail.com
 • 01 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Kansai , (KIX)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 01/03/2019
  Giá vé: 3000000
  Họ tên: TRAN NGOC TUAN
  Điện thoạii: 0907788473
  Email: drtuantran84@gmail.com
 • 28 Tháng 02, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL329
  Ngày đi: 28/02/2019
  Giá vé: 482000
  Họ tên: Huynh Ngoc Lang
  Điện thoạii: 0908123278
  Email: Nguyenthihoanganhmk@gmail.com