Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ316
Ngày đi: 12/07/2019
Giá vé: 1,297,000
Họ tên: VŨ ĐỨC TUYẾN
Điện thoạii: 0986049060
Email: romeovdt@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ316
Ngày đi: 12/07/2019
Giá vé: 1,297,000
Họ tên: VŨ ĐỨC TUYẾN
Điện thoạii: 0986049060
Email: romeovdt@gmail.com

 • 04 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Singapore Changi , (SIN)
  Hãng: Singapore Airlines
  Số hiệu: TR301 Scoot (A320)
  Ngày đi: 22/07/2019
  Giá vé: 14000000
  Họ tên: lê gia huy
  Điện thoạii: 0913559532
  Email: giahuynicklove@gmail.com
 • 28 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu:
  Ngày đi: 08/07/2019
  Giá vé: 1600000
  Họ tên: Trần Đức Huy
  Điện thoạii: 0987788098
  Email:
 • 26 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu:
  Ngày đi: 14/09/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Huỳnh Thị Thu Sang
  Điện thoạii: 0778655411
  Email: huynhquocbao106@gmail.com
 • 23 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ640
  Ngày đi: 23/06/2019
  Giá vé: 1.000.000
  Họ tên: Phạm Thị Kim Ngân
  Điện thoạii: 0931254259
  Email: nganphamptkn@gmail.com
 • 23 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ640
  Ngày đi: 23/06/2019
  Giá vé: 1.000.000
  Họ tên: Phạm Thị Kim Ngân
  Điện thoạii: 0931254259
  Email: nganphamptkn@gmail.com
 • 23 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ220
  Ngày đi: 09/07/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Nguyen Diep
  Điện thoạii: 0979047227
  Email:
 • 19 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 19/06/2019
  Giá vé: 3400000
  Họ tên: Bùi Hải Nam
  Điện thoạii: 0907792717
  Email: hainam.bui7457@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 15/06/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 15/06/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 15/06/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com
 • 15 Tháng 06, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 17/07/2019
  Giá vé: 1.956.000.00
  Họ tên: ĐỨC TRÍ
  Điện thoạii: 0944944061
  Email: ductri10@gmail.com