NHƯỢNG VÉ MÁY BAY BĂNG CỐC - HCM 24/10/2022

Ngày tạo: 08/09/2022 23:48

NHƯỢNG VÉ MÁY BAY BĂNG CỐC - HCM 24/10/2022

Điểm khởi hành: Đôn Mường, Băng Cốc, Thái Lan
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Airasia
Số hiệu: FD-656
Ngày đi: 24/10/2022
Giá vé: 1.365.089
Họ tên: NGUYỄN THỊ MỸ LỘC
Điện thoạii: 0899501023
Email: myloc555@gmail.com

Mình có việc gấp phải về nước trước so với lịch trình ban đầu một tuần nên cần nhượng lại vé. Giá vé khứ hồi là mình đã mua là 2.730.178 VND