Nhượng vé từ HCM ra Đà Nẵng

Ngày tạo: 09/11/2020 12:39

Nhượng vé từ HCM ra Đà Nẵng

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN6054
Ngày đi: 08/02/2021
Giá vé: 1465000
Họ tên: Nguyen Thi Dao Nhi
Điện thoạii: 0792676564
Email: nhi080896@gmail.com