Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành:
Điểm đến:
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: Vj383
Ngày đi: 15/07/2019
Giá vé: 1200000
Họ tên: Ho Xuan Truong
Điện thoạii: ‭0901321911‬
Email: huyha91180@gmail.com
Điểm khởi hành: Quy Nhơn, Việt Nam - (UIH)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: Vj383
Ngày đi: 10/08/2019
Giá vé: 1200000
Họ tên: Ho Xuan Truong
Điện thoạii: ‭0901321911‬
Email: huyha91180@gmail.com

 • 12 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 14/07/2019
  Giá vé: 1,000,000
  Họ tên: Hồng
  Điện thoạii: 0903615646
  Email: luongsam79@gmal.com
 • 12 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 14/07/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Hồng
  Điện thoạii: 0903615646
  Email: luongsam79@gmail.com
 • 12 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 14/07/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Hồng
  Điện thoạii: 0903615646
  Email: luongsam79@gmail.com
 • 12 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 14/07/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Hồng
  Điện thoạii: 0903615646
  Email:
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 11/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 11 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN223
  Ngày đi: 23/07/2019
  Giá vé: 1500000
  Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
  Điện thoạii: 0989192148
  Email: anhnguyen90vn@gmail.com
 • 09 Tháng 07, 2019
  Điểm khởi hành: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 13/07/2019
  Giá vé: 500000
  Họ tên: VŨ ĐỨC TUYẾN
  Điện thoạii: 0986049060
  Email: romeovdt@gmail.com