Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ179
Ngày đi: 29/04/2019
Giá vé: 1000000
Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
Điện thoạii: 0989229293
Email: Thanhtuan0784@gmail.com
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ179
Ngày đi: 29/04/2019
Giá vé: 1000000
Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
Điện thoạii: 0989229293
Email: Thanhtuan0784@gmail.com

 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 01/05/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Suvarnabhumi , (BKK)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 03/05/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Suvarnabhumi , (BKK)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 03/05/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Bangkok
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành:
  Điểm đến:
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Bangkok
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 26 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH102
  Ngày đi: 26/04/2019
  Giá vé: 650.000
  Họ tên: Trần Văn Hưng
  Điện thoạii: 0986896160
  Email: tranhung15@gmail.com
 • 26 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH102
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 650.000
  Họ tên: Trần Văn Hưng
  Điện thoạii: 0986896160
  Email: tranhung15@gmail.com
 • 26 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH102
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 700.000
  Họ tên: Trần Văn Hưng
  Điện thoạii: 0986896160
  Email: tranhung15@gmail.com
 • 25 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Quy Nhơn, Việt Nam - (UIH)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ435
  Ngày đi: 25/04/2019
  Giá vé: Thỏa thuận
  Họ tên: PHẠM ĐÌNH HOÀN
  Điện thoạii: 0915.500.298
  Email: hoanpd@z76.vn
 • 25 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Quy Nhơn, Việt Nam - (UIH)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ435
  Ngày đi: 26/04/2019
  Giá vé: Thỏa thuận
  Họ tên: PHẠM ĐÌNH HOÀN
  Điện thoạii: 0915.500.298
  Email: hoanpd@z76.vn