Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Quy Nhơn, Việt Nam - (UIH)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ384
Ngày đi: 17/12/2018
Giá vé: 1100000
Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Điện thoạii: 0901356840
Email: phongvehaiha123@gmail.com
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN1577
Ngày đi: 16/12/2018
Giá vé: 800000
Họ tên: DUONG THAI SANG
Điện thoạii: 0967055184
Email: duongthaisang@gmail.com

 • 13 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL 352
  Ngày đi: 13/12/2018
  Giá vé: 1.240.000
  Họ tên: Thi Thuy Dung Nguyen
  Điện thoạii: 01777778994
  Email: zoenguyen0508@gmail.com
 • 09 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Osaka , (ITM)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 05/03/2019
  Giá vé: 2700000
  Họ tên: Nguyen Thi Oanh
  Điện thoạii: 0969313799
  Email:
 • 08 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ530
  Ngày đi: 08/12/2018
  Giá vé: 800.000
  Họ tên: DANG THI HUYEN
  Điện thoạii: 0934923536
  Email: lientourguide@gmail.com
 • 08 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ530
  Ngày đi: 10/12/2018
  Giá vé:
  Họ tên: DANG THI HUYEN
  Điện thoạii: 0934923536
  Email:
 • 06 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ167
  Ngày đi: 06/12/2018
  Giá vé: 1700000
  Họ tên: Nguyễn Thị Ngần
  Điện thoạii: 0362550826
  Email: dongnganpt@gmail.com
 • 06 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ-685
  Ngày đi: 28/12/2018
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Tô Thị Thanh HƯơng
  Điện thoạii: 0985163357
  Email: t3hnga@gmail.com
 • 04 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Osaka , (ITM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: Vj828
  Ngày đi: 29/12/2018
  Giá vé: 5500000
  Họ tên: Vo Dieu Linh
  Điện thoạii: +841223323949
  Email: dieulinh72@gmail.com
 • 03 Tháng 12, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Seoul Incheon Korea
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN 0404
  Ngày đi: 03/12/2018
  Giá vé: 4500000
  Họ tên: LÊ THỊ NGỌC BÍCH
  Điện thoạii: 0944599192
  Email: ltnbich1012@gmail.com
 • 30 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ177
  Ngày đi: 22/12/2018
  Giá vé:
  Họ tên: Pham Văn Hai
  Điện thoạii: 0933165657
  Email: quanlakeside@gmail.com
 • 29 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Nội Bài, Viet Nam (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ178
  Ngày đi: 07/12/2018
  Giá vé: 1300000
  Họ tên: Lương Thị Thùy Trang
  Điện thoạii: 0908010496
  Email: Xuiamvn@gmail.com
 • 26 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ304
  Ngày đi: 26/11/2018
  Giá vé: 1.800.000 VND
  Họ tên: Lê Thanh Hải
  Điện thoạii: 0932128822
  Email: anhhai5866@yahoo.com