Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ249
Ngày đi: 26/05/2019
Giá vé: 1536000
Họ tên: LE THI LAN
Điện thoạii: 0374651771
Email: hoangty8x@gmail.com
Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ249
Ngày đi: 26/05/2019
Giá vé: 1536000
Họ tên: LE THI LAN
Điện thoạii: 0374651771
Email: hoangty8x@gmail.com

 • 26 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ249
  Ngày đi: 09/06/2019
  Giá vé: 1536000
  Họ tên: LE THI LAN
  Điện thoạii: 0374651771
  Email: hoangty8x@gmail.com
 • 24 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Quy Nhơn, Việt Nam - (UIH)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN1396
  Ngày đi: 13/06/2019
  Giá vé: 1300000
  Họ tên: PHAN THI THANH HUONG
  Điện thoạii: 0933775591
  Email: mcnguyen14@gmail.com
 • 16 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ469
  Ngày đi: 16/05/2019
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0981562636
  Email: huonghvq@gmail.com
 • 16 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ469
  Ngày đi: 16/05/2019
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0981562636
  Email: huonghvq@gmail.com
 • 16 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ469
  Ngày đi: 16/05/2019
  Giá vé: 800000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0981562636
  Email: huonghvq@gmail.com
 • 07 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ397
  Ngày đi: 07/05/2019
  Giá vé: 1.200.000
  Họ tên: Thảo vi
  Điện thoạii: 0961872239
  Email: anttvi94@gmail.com
 • 07 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ397
  Ngày đi: 07/05/2019
  Giá vé: 1.200.000
  Họ tên: Thảo vi
  Điện thoạii: 0961872239
  Email: anttvi94@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 01/05/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Suvarnabhumi , (BKK)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 03/05/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com