Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ198
Ngày đi: 07/02/2019
Giá vé: 8000000
Họ tên: Đỗ Phi Hải
Điện thoạii: 0933757297
Email: dophihai1909@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ605
Ngày đi: 31/01/2019
Giá vé: 2380000
Họ tên: Lê Quang Dũng
Điện thoạii: 0987845231
Email: lqdung95ntp@gmail.com

 • 25 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hải Phòng, Việt Nam - (HPH)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 05/02/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Lê Thị Nga
  Điện thoạii: 0394100912
  Email:
 • 24 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Angkor , (REP)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ957
  Ngày đi: 07/02/2019
  Giá vé: 5.000.000
  Họ tên: Bùi Khánh Vi
  Điện thoạii: 0933446920
  Email: khanhvi271@gmail.com
 • 22 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ654
  Ngày đi: 27/01/2019
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: Nguyễn Trần Quang Duy
  Điện thoạii: 0368834515
  Email:
 • 22 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ654
  Ngày đi: 27/01/2019
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: Nguyễn Trần Quang Duy
  Điện thoạii: 0368834515
  Email:
 • 21 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ156
  Ngày đi: 21/01/2019
  Giá vé: 3500000
  Họ tên: Trần Mạnh Hùng
  Điện thoạii: 0913513637
  Email: mhungritst@gmail.com
 • 21 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ156
  Ngày đi: 31/01/2019
  Giá vé: 3500000
  Họ tên: Trần Mạnh Hùng
  Điện thoạii: 0913513637
  Email: mhungritst@gmail.com
 • 20 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Thanh Hóa, Việt Nam - (THD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ256
  Ngày đi: 20/01/2019
  Giá vé: 2.500.000
  Họ tên: Ngọc Quý
  Điện thoạii: 0938481178
  Email: ngocquybs93@gmail.com
 • 19 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ156
  Ngày đi: 20/01/2019
  Giá vé: 1.700.000
  Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến
  Điện thoạii: 0901356840
  Email: Phongvehaiha123@gmail.com
 • 17 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Cát Bi, Viet Nam (HPH)
  Hãng: detault
  Số hiệu: VJ270-VJ281
  Ngày đi: 17/01/2019
  Giá vé: 5,114,000 vnd
  Họ tên: Hà Phạm
  Điện thoạii: 0932199504
  Email: phamha15794@gmail.com
 • 13 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu:
  Ngày đi: 08/02/2019
  Giá vé: 2500000
  Họ tên: Phạm văn đạm
  Điện thoạii: 0963574002
  Email: phamvandam2000@gmail.com
 • 12 Tháng 01, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: detault
  Số hiệu: QH204
  Ngày đi: 25/01/2019
  Giá vé: 3.500.000
  Họ tên: Anh Nguyễn
  Điện thoạii: 0965583270
  Email: junvelf@gmail.com