Điều khoản sử dụng

Ngày tạo: 18/03/2015 12:26

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
BẠN PHẢI ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY XÁC NHẬN VIỆC CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY.

Trang web www.thegioivere.net (“Trang Web”) và các trang web khác (nếu có) do Công ty Thế giới vé rẻ (“chúng tôi”) quản lý hoặc cung cấp. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng được quy định dưới đây và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản và điều kiện về bảo mật và Các Câu Hỏi Thường Gặp, mà chúng cấu thành các thành phần không thể tách rời của các Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) này. Bạn phải đủ mười tám (18) tuổi trở lên để được phép sử dụng Trang Web.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn phải đọc các Điều Khoản này một cách định kỳ. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản, người truy cập, người dùng hoặc Người Dùng Đã Đăng Ký (“bạn” hay “Người Dùng”) đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi, thì việc sử dụng của bạn được dựa trên sự chấp thuận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với các dịch vụ đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1.      PHẠM VI CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI


1.        Thông qua Trang Web, Thegioivere cung cấp một nền công cụ trực tuyến, nơi bạn có thể duyệt tìm các hãng hàng không khác nhau, và/hoặc nơi lưu trú và phòng ở tạm thời (nếu có), và thực hiện việc đặt chỗ (“Dịch Vụ”). Người Dùng có thể đặt trên Trang Web các dịch vụ do các khách sạn, hãng hàng không và/hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khác (“Các Nhà Cung Cấp”) cung cấp. Bằng cách đưa ra một lệnh đặt chỗ thông qua Trang Web, bạn có thể đặt chỗ máy bay, phòng khách sạn, hoặc các dịch vụ khác trên Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi một xác nhận lệnh đặt chỗ qua email xác nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối lệnh đặt chỗ của bạn theo quy định dưới đây.

2.        Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn với sự cẩn trọng của chúng tôi trong việc thực hiện dịch vụ, chúng tôi không xác nhận, và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp với hiện hành, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào (bao gồm cả các lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (cho dù do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời và/hoặc cục bộ đối với Trang Web hoặc lý do khác), không chính xác, nhầm lẫn hoặc thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Điều này bao gồm tất cả thông tin trên Trang Web hoặc các nền tảng khác của chúng tôi trong đó liên quan đến loại máy bay, sơ đồ chỗ ngồi, khoảng cách ghế, hệ thống giải trí trên chuyến bay và WiFi,  thông tin điểm dừng transit, hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến các tiện ích trên chuyến bay. Quý khách sẽ chủ động tự kiểm tra thông tin qua email mà GDS hoặc hãng hàng không gửi hoặc liên hệ trực tiếp hãng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã nhận được này.

3.        Xảy ra những thay đổi về điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường mà có thể dẫn đến những thay đổi trong một thời gian ngắn khiến thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, bộ phận dịch vụ khách hàng có thể liên hệ để hỗ trợ bạn và giải đáp cho các thắc mắc của bạn.

4.        Trang Web này không đưa ra bất cứ tuyên bố nào và không được giải thích là đưa ra bất cứ đề nghị hoặc gợi ý nào về mức độ chất lượng dịch vụ hoặc đánh giá xếp hạng về các Nhà Cung Cấp được liệt kê trên Trang Web. Chúng tôi tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm nào đối với chất lượng hay tình trạng của Nhà Cung Cấp hiện hữu được liệt kê trên Trang Web (cung cấp các dịch vụ hàng không, khách sạn hoặc các dịch vụ khác). Các Nhà Cung Cấp có thể được giới thiệu ở hình thức phân loại thứ hạng khác nhau dựa trên các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn các đánh giá, xếp hạng hoặc các yếu tố khác của họ. Sự xếp hạng đưa ra được tính dựa trên các thuật toán tự động có thể được cập nhật và thay đổi tùy từng thời điểm, theo quyết định chỉ của riêng của chúng tôi.

5.        Chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ Người Dùng hoặc việc đặt chỗ nào (hoặc trong một số trường hợp, hủy bỏ xác nhận việc đặt chỗ) theo quyết định của riêng chúng tôi vì bất kỳ nguyên nhân nào và không cần đưa ra lý do cho việc bác bỏ/từ chối/hủy bỏ. Những lý do để từ chối Người Dùng hoặc việc đặt chỗ hoặc hủy bỏ việc xác nhận đặt chỗ có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: vi phạm các Điều Khoản này, xử phạt về thương mại hay kinh tế của các cơ quan thẩm quyền toàn cầu hoặc quốc gia, cấm vận, các quy định cấm, gian lận hoặc trộm cắp (hoặc có dấu hiệu hay nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp), nghi ngờ về hoạt động tội phạm, việc đặt chỗ có dấu hiệu khả nghi, dịch vụ không có hoặc Nhà Cung Cấp không còn cung cấp, Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác, thông tin sai hoặc thông tin nhầm lẫn, các vấn đề về trao đổi, thông tin, giao dịch điện tử thẻ tín dụng, hành vi không phù hợp, các mối đe dọa, xúc phạm, từ chối cung cấp thông tin, trở ngại thực tế, khó khăn hoặc trục trặc trong trao đổi thông tin, Lỗi Thực (được mô tả dưới đây), tiền sử có hành vi vi phạm những Điều Khoản này hoặc bị từ chối, hoặc có tên trong bất kỳ “danh sách đen” hay “danh sách bị theo dõi” của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. Trong trường hợp đặt chỗ bị Thegioivere từ chối hoặc hủy bỏ và việc thanh toán đã được thực hiện, Thegioivere sẽ hoàn trả số tiền đã được thanh toán mà không tính thêm khoản phí nào. Chúng tôi có thể xóa hoặc gỡ bỏ (“Bị Gỡ Bỏ”) tư cách thành viên của Người Dùng Trang Web này bất cứ lúc nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Những Người Dùng Bị Gỡ Bỏ bị cấm việc cố gắng sử dụng Trang Web với bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua Người Dùng khác (được mô tả dưới đây trong quy định về Cơ Chế Phòng Chống Gian Lận).

6.        Trong trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể hủy bỏ hoặc từ chối giao dịch đặt chỗ đối với các “Lỗi Thực”, mà không phụ thuộc vào nguồn gốc các sai sót. Để tránh sự nghi ngờ, Lỗi Thực là lỗi trên Trang Web (ví dụ như trong điều khoản về giá cả) mà không có người bình thường nào cho là phù hợp hoặc có ý nghĩa trong kinh doanh. Số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả mà không tính thêm khoản phí nào khác trong trường hợp như vậy.


2.      HỦY BỎ


1.        Bằng cách thực hiện việc đặt chỗ, đăng ký chỗ hoặc giữ chỗ qua Trang Web, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các Nhà Cung Cấp liên quan, bao gồm các chính sách liên quan đến hủy bỏ và/hoặc vắng mặt, hoặc đối với các yêu cầu cụ thể mà bạn có thể đưa ra cho Nhà Cung Cấp. Thegioivere không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này mà đã có sự đồng ý giữa Nhà Cung Cấp và Người Dùng, hoặc dựa trên các yêu cầu cụ thể của Người Dùng, vì vậy xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của các Nhà Cung Cấp một cách cẩn thận.

2.        Liên quan đến sự hủy bỏ đặt chỗ của Người Dùng mà đã được hoàn thành, Thegioivere có thể giữ lại hoặc lấy một phần của số tiền đã thanh toán để bồi hoàn những chi phí đã phát sinh liên quan đến việc huỷ bỏ.

3.      NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT


1.        Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến việc đặt chỗ (ví dụ: phòng ở có thể đưa xe lăn vào dễ dàng, hỗ trợ xe lăn tại thời điểm giao vé, thay đổi tên, thay đổi ngày, tích điểm “người bay thường xuyên” hoặc tương tự), Người Dùng có thể thêm các yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ trên Trang Web hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp (nếu áp dụng). Các yêu cầu sẽ được phục vụ theo quyết định của Nhà Cung Cấp và Thegioivere, trên cơ sở sự có sẵn và các yếu tố khác.

2.        Trong trường hợp đổi lịch bay (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thay đổi về ngày giờ, chặng bay và/hoặc hành khách) do người dùng yêu cầu, Thegioivere bảo lưu quyền được hủy bất kỳ đặt chỗ mới nào được hình thành thông qua tiến trình đổi lịch bay nếu phát hiện đặt chỗ ban đầu không còn hiệu lực (vd. đặt chỗ đã được sử dụng hoặc hoàn tiền).

4.      LỜI KHUYÊN VỀ DU LỊCH


1.        Bằng cách hiển thị các điểm đến cụ thể, Thegioivere không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc đến các điểm này là nên hoặc không có rủi ro và Thegioivere không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc du lịch đến các điểm đó. Trong mọi trường hợp Thegioivere sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự cố bất lợi xảy ra trong suốt chuyến đi hoặc sự lưu trú của bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chuyến du lịch, lộ trình và điểm đến, cho toàn bộ hành trình của bạn. Thegioivere không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra khi bạn không mang theo giấy tờ cần thiết cho chuyến du lịch, chẳng hạn như hộ chiếu của bạn.

2.        Bạn sẽ hoàn toàn có trách nhiệm xin cấp, giữ gìn và sẵn sàng xuất trình giấy phép du lịch hợp lệ và còn hiệu lực hoặc các giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh của bạn ở nước ngoài (bao gồm, nhưng không giới hạn, thị thực nhập cảnh hoặc các loại giấy phép du lịch khác, dùng để quá cảnh hoặc cho mục đích khác) trước khi hoàn thành việc đặt chỗ hoặc đặt phòng cho chuyến du lịch của bạn phù hợp với pháp luật hiện hành của quốc gia bạn khởi hành, đi đến, ngang qua hoặc quá cảnh. Thegioivere không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thông báo cho bạn về những điều cần chuẩn bị khi đi du lịch cũng như các giấy phép cần thiết để bạn có thể thực hiện chuyến đi của mình. Thegioivere có quyền giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình trong trường hợp có bất kỳ tổn thất nào nảy sinh bắt nguồn hoặc liên quan đến các giấy phép du lịch của bạn.

5.      XẾP HẠNG


1.        Những xếp hạng được hiển thị trên Trang Web chỉ để cung cấp thông tin cho Người Dùng, và những xếp hạng hiện hữu đều dựa trên các thông tin do các bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như các nhà cung cấp, Người Dùng hoặc các trang web đánh giá khác. Chúng tôi không xác minh các xếp hạng được đưa ra và do đó không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các xếp hạng hiện tại. Chúng tôi, tại đây, tuyên bố khước từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các xếp hạng hiển thị trên Trang Web.

6.      GIÁ CẢ VÀ KHUYẾN MÃI


1.        Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể chào mức giá thấp hơn và/hoặc chương trình khuyến mãi. Vui lòng lưu ý rằng những mức giá thấp hơn và chương trình khuyến mãi như vậy liên quan đến các điều kiện và yêu cầu khác nhau, ví dụ, liên quan đến việc đặt chỗ và chính sách hoàn trả.

7.      PHÍ BỔ SUNG & HOÀN TRẢ


1.        Mỗi mức giá niêm yết trên Trang Web chỉ có hiệu lực với các điều kiện nhất định và các mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ, thời gian lưu trú và/hoặc chỉ tiêu chỗ. Giá có sẵn có thể bao gồm các loại thuế bổ sung và các chi phí khác nhưng trong một số trường hợp giá có thể không bao gồm thuế và phí dịch vụ; Người Dùng đồng ý rằng họ có trách nhiệm xác minh tổng chi phí thanh toán và các điều khoản và các chi tiết khác khi email xác nhận được gửi đến Người Dùng. Người Dùng phải xác minh việc đặt chỗ trên tờ đặt chỗ; Người Dùng có thể hủy bỏ đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi có xác nhận đặt chỗ cuối cùng. Giá được hiển thị chi tiết để Người Dùng có thể thấy số tiền phải trả, bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí liên ngân hàng đánh trên các chi phí vận chuyển sẽ được tính cho Người Dùng và nếu có sự thiếu hụt nhỏ trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó Thegioivere có thể cung cấp một thông báo email về khoản thiếu hụt đó để Người Dùng thanh toán. Trong trường hợp một Người Dùng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, Thegioivere có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi Thegioivere trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của Người Dùng theo các thủ tục do Thegioivere quy định. Nếu Người Dùng có bất kỳ nghi ngờ nào về dịch vụ, Người Dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Thegioivere (trong thời gian làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng được Thegioivere quy định). Đối với bất kỳ việc hủy bỏ nào khác, Thegioivere sẽ làm việc với bạn để hoàn trả cho bạn số tiền đã chi trả của bạn, sau khi Thegioivere trừ đi các chi phí phát sinh, ví dụ: phí chuyển khoản liên ngân hàng. Việc hoàn lại tiền có thể không được thực hiện ngay lập tức tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Thegioivere để biết thêm chi tiết về thời gian dự kiến để nhận được khoản tiền hoàn trả và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất có thể.

2.        Thegioivere sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành vé điện tử không thực hiện được nào do số tiền Người Dùng chuyển thanh toán không chính xác. Bất kỳ việc chuyển tiền nào được thực hiện ngoài thời hạn chuyển tiền sẽ dẫn đến việc không đặt chỗ được. Đối với việc chuyển khoản liên ngân hàng thời gian thực, bạn phải sử dụng máy ATM. Sau khi hoàn thành việc chuyển khoản liên ngân hàng, xin vui lòng xác nhận thanh toán của bạn bằng cách điền vào phiếu xác nhận thanh toán.

8.      CHI TIẾT VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN


1.        Các khoản thanh toán được thực hiện theo số tiền và loại tiền tệ như đã nêu mà không có phí bảo lãnh ngân hàng hoặc bất kỳ khoản phí nào khác do Thegioivere thu.

2.        Thegioivere không thu thuế hoặc lệ phí. Việc áp bất kỳ khoản thuế nào sẽ do Người Dùng chịu.

3.        Đối với tất cả các hình thức đặt phòng, bạn phải thực hiện thanh toán trong thời hạn quy định. Nếu việc thanh toán không được thực hiện thì Thegioivere bảo lưu quyền hủy bỏ tất cả các việc giữ chỗ hoặc huỷ bỏ quá trình đặt chỗ.

4.        Phương thức thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn gồm chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng. Đối với các thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, bạn phải cung cấp biên nhận chuyển khoản ngân hàng làm bằng chứng thanh toán cho việc đặt phòng trước được liệt kê trong email xác nhận của Thegioivere. Bạn phải tuân thủ quy trình nêu trong email xác nhận.

5.        Đối với phương thức thanh toán khác như thẻ tín dụng, bạn phải tuân thủ quy trình theo quy định của Thegioivere và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan.

6.        Sau khi bạn thực hiện thanh toán đầy đủ, Thegioivere sẽ đưa ra lệnh đặt chỗ và cấp một mã số đặt chỗ, kèm theo các thông tin:
 •         Mã Đặt Chỗ;
 •         Tên Khách Hàng;
 •         Số Đặt Chỗ;
 •         Thông Tin Đặt Chỗ
 •         Số Điện Thoại / Số Máy Lẻ.
 

9.      THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG & GIAN LẬN


1.        Đối với việc thanh toán cho đặt chỗ thông qua Trang Web này, thẻ tín dụng của bạn sẽ được Thegioivere lập biên nhận thanh toán cho giá đầy đủ tại thời điểm đặt chỗ và xác nhận đặt chỗ (bất kỳ sự hoàn trả nào có thể được đưa ra đều sẽ phụ thuộc vào các điều kiện của việc đặt chỗ hiện hữu). Bạn bắt buộc phải kiểm tra các thông tin đặt chỗ kỹ lưỡng trước mỗi lần bạn thực hiện đặt chỗ. Thegioivere sẽ xử lý bất kỳ sự hoàn trả nào, nếu có, trong một thời hạn hợp lý. Đối với một số đặt chỗ, Thegioivere có thể không tính phí trên thẻ tín dụng của bạn và yêu cầu thanh toán trực tiếp cho các Nhà Cung Cấp có liên quan. Để bảo vệ và mã hóa các thông tin thẻ tín dụng của bạn khi các thông tin đó được chuyển cho chúng tôi, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa như Transport Layer Security (“TLS”) hoặc Secure Sockets Layer (“SSL”) cho các dịch vụ của chúng tôi.

2.        Trong trường hợp bị gian lận thẻ tín dụng hoặc người khác sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập tức ngay khi nhận biết về hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng này. Trong trường hợp này, Thegioivere khước từ trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp gian lận thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn do người khác gây ra, bất kể trong trường hợp gian lận hoặc việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua các dịch vụ của Thegioivere. Thegioivere không có nghĩa vụ bồi thường hoặc hoàn trả khoản tiền thanh toán được xem như là kết quả của việc gian lận này. Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận bù đắp cho bạn dưới một hình thức khác như là cách thể hiện thiện chí của chúng tôi. Bạn chỉ có thể yêu cầu bồi thường khi việc đặt chỗ được thực hiện thông qua máy chủ bảo mật của chúng tôi và việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là hậu quả từ sự vắng mặt hoặc lơ là của chúng tôi và không có lỗi nào do bạn gây ra khi sử dụng máy chủ bảo mật. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với gian lận hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn trong trường hợp gian lận được thực hiện thông qua các ứng dụng hoặc máy chủ không phải của chúng tôi hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn là hậu quả từ sự lơ đễnh và lỗi của chính bạn. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ đặt chỗ trái phép hoặc hành vi gian lận nào được thực hiện trên Thegioivere, bạn phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức.

3.        Để thực hiện việc đặt chỗ, yêu cầu bạn phải trên mười tám (18) tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch (hoặc có sự ủy quyền từ người giám hộ hợp pháp của bạn). Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn sở hữu, được phát hành mang tên bạn, và chắc chắn rằng có đủ tiền để chi trả các khoản phí giao dịch. Bạn chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên danh nghĩa của bạn hoặc trên tài khoản của bạn.

4.        Bạn phải đảm bảo rằng các chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn đúng sự thật, thích hợp và chính xác. Thegioivere bảo lưu quyền không chấp nhận một số thẻ tín dụng. Thegioivere có thể bổ sung hoặc loại bỏ các phương thức thanh toán khác theo quyết định của chúng tôi.

5.        Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp hoặc xác minh thêm thông tin để phê duyệt hiệu lực và xác nhận đặt chỗ, như được mô tả chi tiết hơn trên Trang Web. Việc đặt chỗ không được xác nhận cho đến khi bạn đã nhận được email xác nhận cùng với vé điện tử hoặc biên lai, và có khả năng là Nhà Cung Cấp có thể thực hiện các cơ chế kiểm tra gian lận trong quá trình đặt chỗ. Nếu có sự gian lận xảy ra hoặc được xác định xảy ra thì đặt chỗ sẽ không còn tồn tại hoặc tự động trở nên vô hiệu. Thegioivere sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu bạn chọn cách không cấp thêm thông tin, việc đặt trước sẽ không được hoàn thành và sẽ trở nên vô hiệu.

10.  CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ


1.        Thegioivere, tại đây, cấp cho Người Dùng một số quyền giới hạn (cấu thành một “Sự Cấp Phép Giới Hạn”) mà không được chuyển giao, chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Trang Web trong phạm vi được xác định rõ ràng bởi các Điều Khoản. Liên quan đến Sự Cấp Phép Giới Hạn này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc sự cho phép nào khác đối với việc sử dụng Trang Web; các quyền hoặc sự cho phép không được cấp một cách rõ ràng, hoàn toàn thuộc sở hữu của Thegioivere hoặc chủ sở hữu bên thứ ba khác đối với sự cấp phép đó. Nội dung hiện hữu trên Trang Web (bao gồm cả các nền phần mềm được sử dụng để cung cấp Nội Dung) hoàn toàn thuộc sở hữu của Thegioivere hoặc nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ của Thegioivere, bao gồm nhưng không giới hạn Nhà Cung Cấp của Thegioivere (nếu thích hợp). Bạn có thể sử dụng Trang Web để đặt chỗ và, tại đây bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt chỗ sai hoặc có tính đầu cơ để chặn trước các đặt chỗ hiện có. Bạn cam kết rằng các thông tin thanh toán bạn cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chính xác. Bạn cũng đảm bảo cung cấp địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư và/hoặc các chi tiết về thông tin liên lạc của bạn đúng đắn và chính xác.

2.        Liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng của Trang Web, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung cho mục đích thương mại hoặc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp cho bất cứ mục đích gì ngoài việc sử dụng cá nhân hoặc cho các mục đích trái pháp luật (bị pháp luật cấm) hoặc thực hiện bất cứ hành động nào vi phạm các Điều Khoản. Trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Thegioivere, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, nhân bản, xuất bản, cấp phép, tạo ra những tác phẩm phái sinh, chuyển giao, bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được có liên quan đến Trang Web. Ngoài ra, bạn phải đồng ý không:
 •         Sử dụng Trang Web này hoặc Nội Dung cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của Thegioivere;
 •         Truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ Nội Dung nào trên Trang Web bằng việc sử dụng công nghệ, phần mềm, hoặc bất kỳ chương trình cho dù bằng thủ công hoặc tự động cho bất cứ mục đích nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Thegioivere;
 •         Thực hiện bất kỳ hành vi nào áp đặt hoặc có thể áp đặt cao bất hợp lý trên Trang Web hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 •         Tạo đường dẫn chuyên mục vào Trang Web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở cổng đặt chỗ) cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Thegioivere;
 •         Bán lại, sử dụng, sao chép, thực hiện giám sát (chẳng hạn như sử dụng hoặc cài đặt các chương trình quét thông tin Người Dùng hay chương trình rút trích nội dung trang web (gián điệp hoặc chương trình cào dữ liệu)), hiển thị, tải về hoặc thực hiện bất kỳ việc sản xuất Nội Dung, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích /hoạt động cạnh tranh;
 •         Nhân bản Trang Web (thông qua “khung” (frame) hay “trang nhân bản”(mirror)) hoặc thiết lập một phần của Trang Web này trên bất kỳ trang web khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản;
 •         Gửi thông báo tới hoặc lên Trang Web mà thông báo đó vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc nào, hoặc có thể cổ xúy các hoạt động trái pháp luật hoặc hoạt động tội phạm;
 •         Truyền đưa hoặc cung cấp các liên kết đến hoặc gửi một thông báo có chứa tài liệu có thể được coi là, theo quyết định của Thegioivere, có hại, dung tục, khiêu dâm, không đứng đắn, bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, sách nhiễu, đàn áp, thù hận hoặc tài liệu không phù hợp khác;
 •         Truyền đưa hoặc cung cấp các liên kết đến các thông báo có chứa các lời lẽ phỉ báng, vu khống và dối trá;
 •      Truyền đưa hoặc dẫn đến các thông báo có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của một tổ chức hay cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc các thông tin hay ấn phẩm bí mật;
 •      Truyền đưa những thông báo bị luật pháp cấm hoặc vi phạm các quyền và nghĩa vụ tồn tại dựa trên các quan hệ hợp đồng;
 •      Mô phỏng bất kỳ cá nhân hoặc chủ thể nào, hoặc phát biểu hoặc tuyên bố sai trái về một người hoặc chủ thể, hoặc mối quan hệ, hoặc giả mạo cho mục đích gây sự lầm lẫn, lừa dối hoặc lừa gạt;
 •      Thao túng hoặc làm sai lệch thông tin với mục đích che giấu nguồn gốc của các tuyên bố mà bạn cung cấp;
 •      Sử dụng Trang Web theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, cản trở, phá rối hoặc can thiệp đến việc sử dụng Trang Web hoặc máy tính của Người Dùng, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông;
 •      Giành quyền truy cập trái phép hoặc thực hiện các thay đổi trái phép đối với Trang Web hoặc trang web khác có liên quan, các tài khoản, các hệ thống máy tính, mạng lưới kết nối với Trang Web thông qua hành động thâm nhập vào phần cứng máy tính, phần mềm máy tính hoặc mạng máy tính để thay đổi (hacking) hệ thống đó, trộm cắp mật khẩu hoặc các vấn đề tương tự khác;
 •      Lấy hoặc cố gắng lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng các cách thức mà không được Trang Web cung cấp có chủ ý (bao gồm nhưng không giới hạn các điểm đến khác được cung cấp bởi Trang Web này). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lấy hoặc thu thập thông tin về những người khác, chẳng hạn như địa chỉ email;
 •      Thực hiện các hành vi gian lận hoặc hành động nhằm mục đích để kiểm soát trang kết quả công cụ tìm kiếm (“SERP”) hoặc thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (“SEO”). Việc thực hiện của SEO được cho là không đúng quy tắc hoặc tạo thành “công cụ tìm kiếm thư rác” (spamdexing) bao gồm nhưng không giới hạn việc che giấu nội dung (cloaking), siêu dữ liệu (metadata), gắn thẻ tiêu đề, rút trích nội dung từ Trang Web, các link scheme, google bomb, các từ khóa tìm kiếm, đoạn văn bản ẩn hoặc liên kết ẩn, bình luận chứa thư rác và các vấn đề khác; hoặc
 •      Bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Trang Web, Thegioivere hoặc các công ty liên kết và nhân viên, hoặc danh tiếng của Thegioivere.
3.        Trừ khi có quy định rõ ràng khác, trang web không được phép tạo các liên kết đến các trang khác ngoài các trang chính của Trang Web hoặc khung hoặc trang web hoặc tạo tài liệu được chứa trong đó, hoặc tạo các liên kết đến các bộ phận của Trang Web dưới hình thức của một email cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Thegioivere.
4.        Bằng cách đặt chỗ thông qua Trang Web này, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn không phải là đối tượng chịu bất kỳ lệnh cấm hoặc hạn chế nào theo bất kỳ danh sách xử phạt nào, cũng không phải là đối tượng chịu xử phạt theo chế định phòng chống rửa tiền.

11.  QUYỀN ĐỐI VỚI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG


1.        Bằng sự hoàn tất việc đặt chỗ, bạn, tại đây, đồng ý nhận thư điện tử mời bạn tham gia cung cấp các đánh giá hoặc đánh giá nội dung liên quan đến việc lựa chọn các Nhà Cung Cấp. Thegioivere có quyền quyết định trong việc liệu ý kiến của bạn có được xuất hiện trong đánh giá hay không. Thegiovere có thể hiển thị ý kiến mà có chứa bình luận, mức độ dịch vụ và tên của bạn.

2.        Khi cung cấp một đánh giá, bạn đồng ý đảm bảo rằng:
 •         Bạn sở hữu và kiểm soát mọi quyền liên quan đến các đánh giá mà bạn cung cấp cho Trang Web;
 •         Nội dung của đánh giá này là chính xác và không chứa các tuyên bố sai lệch; và
 •         Sử dụng hoặc thực hiện hoặc truyền đưa nội dung của đánh giá là không vi phạm các Điều Khoản hoặc luật và quy định hiện hành, bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, và bạn không gây tổn hại cho bất kỳ bên nào.
3.        Bạn phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung của những đánh giá ​​mà bạn cung cấp hoặc đưa ra. Bạn cho phép Thegioivere hành động khi có một bên vi phạm các quyền của bạn hoặc quyền của Thegioivere.

4.        Nội dung đánh giá được cung cấp sẽ được coi là không bao gồm các thông tin bí mật và Thegioivere sẽ không có nghĩa vụ phải xử lý nội dung đánh giá như thông tin bí mật. Không làm giới hạn các quy định trong các Điều Khoản, Thegioivere được toàn quyền quyết định trong việc sử dụng các nội dung đánh giá mà được xét thấy là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc loại bỏ, cắt, sửa đổi, hoặc ẩn khỏi màn hình hiển thị. Thegioivere sẽ không có nghĩa vụ phải trả tiền cho các nội dung mà bạn cung cấp trong đánh giá của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung đánh giá đã được thay đổi, loại bỏ hoặc cắt lại. Thegioivere sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp hoặc bao gồm hoặc đề cập đến tác giả hoặc các bên thứ ba khác.

5.        Trong mọi trường hợp, liên quan đến nội dung của các đánh giá, bạn đồng ý rằng:
 •         Bạn không yêu cầu bất kỳ quyền hoặc thông tin nhận dạng gì trong bất kỳ tác phẩm phái sinh nào;
 •         Bạn cho phép công bố, sử dụng, loại bỏ, sửa đổi, nhân bản hoặc khai thác nội dung đánh giá do Thegioivere và nhân viên, người kế thừa và người nhận chuyển giao của Thegioivere thực hiện;
 •         Bạn, tại đây, khước từ bất kỳ quyền nào và đồng ý không đòi hỏi bất kỳ quyền nào trong nội dung đánh giá; và
 •         Bạn, tại đây, đồng ý bồi thường thiệt hại và giữ cho Thegioivere và nhân viên, các công ty liên kết, người nắm giữ quyền, người thay thế, và người nhận chuyển giao của chúng tôi không bị tổn hại từ bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến nội dung của những đánh giá này.
 •  

12.  HẠN CHẾ SỬ DỤNG


1.        Bạn, tại đây, đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, hoặc các công nghệ nào khác có thể cản trở hoặc cố tình gây cản trở hoạt động của Trang Web này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang Web này hoặc Nội Dung của nó cho các mục đích thương mại. Bạn đồng ý không tìm kiếm, tạo ra, truy vấn, sử dụng hoặc gửi các nhân tố tự động hoặc các hình thức công nghệ khác để thu thập hoặc lấy thông tin từ Trang Web này, hoặc can thiệp Trang Web này bằng cách khác.

13.  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


1.        Thegioivere sở hữu tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Trang Web này. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, mã html và các mã khác trên Trang Web này đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, nhân bản, tạo phó bản hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào ngoài phạm vi của Trang Web này mà không có sự cho phép của Thegioivere. Nếu bạn vi phạm những quyền này, Thegioivere bảo lưu quyền yêu cầu bạn bồi thường dân sự cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà Thegioivere phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự.

2.        Thegioivere và/hoặc các công ty liên kết của Thegioivere sở hữu một số quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các tên miền, Trang Web, nhãn hiệu, nội dung, quyền tác giả, nhãn hiệu dịch vụ, logo, ​​biểu tượng hoặc thiết kế khác v.v. Không có bất cứ quy định nào trong Điều Khoản này được hiểu là trao cho bạn một sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào, ngụ ý hay theo cách khác, để sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của Thegioivere. Sản phẩm và các tên công ty khác chứa trên Trang Web, bao gồm tên, nhãn hiệu, nhãn, nhãn hiệu dịch vụ, logo, ​​biểu tượng hoặc thiết kế khác có thể được sở hữu hoặc cho phép sử dụng bởi các bên thứ ba. Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trên Trang Web không được coi là sự khuyến nghị hoặc trách nhiệm đối với Trang Web bởi bên thứ ba. Thegioivere sở hữu quyền tác giả với Trang Web, và bạn bị cấm sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào mà không có sự chấp thuận rõ ràng từ Thegioivere.

3.        Trang Web chứa Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Thegioivere, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, video, âm nhạc và âm thanh. Toàn bộ Nội Dung của Trang Web được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi sở hữu quyền tác giả và/hoặc các quyền khác thông qua việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp, và sửa chữa Nội Dung và các nội dung ban đầu. Bạn không được sửa đổi, nhân bản, sao chép, trình diễn, trưng bày, xuất bản hoặc khai thác toàn bộ hay một phần Nội Dung, trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này.

4.        Trừ khi có quy định khác, các phần mềm cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ, phần mềm có sẵn để sử dụng trên Trang Web này, và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong các Nội Dung trên Trang Web thuộc quyền sở hữu của Thegioivere, công ty trực thuộc hoặc liên kết, các bên cấp phép, các nhà cung ứng và cung cấp nội dung của Thegioivere. Thegioivere sẽ không chịu trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của bên thứ ba hoặc đối với sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của bên thứ ba.

5.        Bạn có thể sử dụng các thông tin trong Trang Web chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Trừ khi có quy định khác, và có sự cho phép rõ ràng theo pháp luật về quyền tác giả, bạn không sao chép, nhân bản, phân phối lại, truyền lại, xuất bản hoặc khai thác thương mại theo cách khác bất kỳ sản phẩm nào mà bạn tải xuống từ Trang Web mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Thậm chí nếu bạn có sự cho phép cần thiết, thì bạn cũng bị cấm thực hiện các thay đổi hoặc xóa bỏ. Bạn, tại đây, chấp nhận và đồng ý rằng việc tải về bất kỳ sản phẩm Sở Hữu Trí Tuệ nào cũng không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với chúng.

6.        Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác được duy trì bởi các bên khác, bằng cách nhấn vào liên kết, bạn, tại đây, tuyên bố, xác nhận và đồng ý rằng hành động đó là hành động tự nguyện của bạn để xem hoặc truy cập các trang web khác đó mà Thegioivere không kiểm sát hoặc chịu trách nhiệm.

7.        Thegioivere, trong quá trình phát triển Trang Web, chuẩn bị mã nguồn và thực hiện phần mềm hỗ trợ, có thể cấp phép sử dụng phần mềm mã nguồn mở từ bên thứ ba thông qua Giấy Phép Công Cộng GNU (GNU General Public Licence). Mọi việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở và các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bởi Thegioivere là có giấy phép hoặc sự cho phép cần thiết.

14.  KHIẾU NẠI VỀ SỰ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


1.        Nếu có bằng chứng sự xâm phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, bạn hoặc người đại diện của mình (gọi chung là "Người Gửi") có thể gửi thông báo với các thông tin chi tiết được liệt kê dưới đây:
 • Tên và địa chỉ của Người Gửi;
 • Trong trường hợp Người Gửi không phải là chủ sở hữu các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc người nắm giữ độc quyền Quyền Sở Hữu Trí Tuệ thì bắt buộc phải có tên và địa chỉ của chủ sở hữu các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ;
 • Trong trường hợp địa chỉ của Người Gửi không phải là ở Việt Nam, Người Gửi phải cung cấp một địa chỉ tạm thời tại Việt Nam;
 • Số điện thoại, số fax (nếu có) và địa chỉ thư điện tử Người Gửi;
 • Những chi tiết đủ để chứng minh có sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm địa chỉ trực tuyến của các bản sao điện tử;
 • Yêu cầu của Người Gửi về việc loại bỏ hoặc vô hiệu hóa việc truy cập tới bản sao điện tử hoặc phiên bản vi phạm;
 • Tuyên bố rằng Người Gửi nhận thấy sự vi phạm một cách trung thực các bằng chứng như được nêu tại khoản (5) của Điều này;
 • Tuyên bố rằng những thông tin được cung cấp trong thông báo là chính xác;
 • Tuyên bố rằng Người Gửi (a) là chủ sở hữu hoặc người nắm giữ độc quyền các quyền sở hữu trí tuệ đang bị xâm phạm; hoặc (b) có sự cho phép hợp pháp để hành động với tư cách là chủ sở hữu hoặc người nắm giữ độc quyền; và
 • Tuyên bố rằng Người Gửi chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và tất cả các khiếu nại, tranh chấp, tranh luận hoặc bất đồng phát sinh từ sự xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ sẽ được đệ trình đầu tiên cho Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để hòa giải vụ việc theo thủ tục hòa giải trong thời hạn có hiệu lực. Người Gửi cần nêu rõ rằng họ đồng ý tham gia hòa giải với thiện ý và cam kết tuân thủ các điều khoản của bất kỳ sự hòa giải nào đạt được.
2.        Thư phải có chữ ký của Người Gửi và được gửi qua email và gửi tới địa chỉ thực của chúng tôi tại: chi nhánh 37/2A/5 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
3.        Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý các thông báo phù hợp với các yêu cầu nêu trên và phù hợp với luật pháp Việt Nam.
4.        Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại và giữ cho chúng tôi không bị bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do sự gian lận, giả mạo hoặc cáo buộc về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

15.  TUYÊN BỐ TỪ CHỐI


1.        BẠN, TẠI ĐÂY, TUYÊN BỐ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH:
 •         DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. CHÚNG TÔI, TẠI ĐÂY, TUYÊN BỐ RÕ RÀNG RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ LÀ KHÔNG XÂM PHẠM KHI ÁP DỤNG;
 •         CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG: (i) NHỮNG CHỨC NĂNG, DỊCH VỤ VÀ TÍNH NĂNG AN TOÀN CUNG CẤP TẠI TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI; (ii) LỖI HOẶC SỰ HỎNG HÓC ĐƯỢC SỬA CHỮA; HOẶC (iii) CÁC TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI (MALWARE) HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI;
 •         CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH XÁC THỰC, TÍNH NGUYÊN VẸN, HOẶC CHẤT LƯỢNG CỦA NỘI DUNG, CÁC TRANG HOẶC CÁC NGUỒN SẴN CÓ ĐẾN VÀ TỪ TRANG WEB BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG, CÁC TRANG HOẶC CÁC NGUỒN KHÔNG ĐẾN TỪ NGUỒN TÀI LIỆU ĐỘC HẠI, KHÔNG ĐỨNG ĐẮN, HOẶC GÂY TRANH CÃI;
 •         CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP DU LỊCH. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHẢI THÔNG BÁO HOẶC BỒI THƯỜNG CHO BẠN TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA TỔN THẤT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THIẾU THỊ THỰC NHẬP CẢNH HOẶC GIẤY PHÉP DU LỊCH (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH, BỊ TRỤC XUẤT).
 •         BẤT KỲ TÀI LIỆU TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC BẰNG CÁCH KHÁC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN TỰ NGUYỆN CHẤP NHẬN RỦI RO ĐÓ, VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TỔN THẤT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC SỰ MẤT MÁT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP.
 

16.  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


1.        KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU KHOẢN, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN ĐƯỢC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI RỘNG NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHẲNG HẠN NHƯ ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN VÀ THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, DO HAY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HAY SỬ DỤNG LIÊN KẾT TRÊN TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG THIỆT HẠI RIÊNG BIỆT, NGẪU NHIÊN, XỬ PHẠT HAY DO HẬU QUẢ HOẶC NHỮNG TỔN THẤT KINH TẾ KHÁC, CHO DÙ LÀ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CÓ THỂ XẢY RA. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC LÀ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

17.  BỒI THƯỜNG


1.        Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Thegioivere và nhân viên, các công ty liên kết, nhân viên và các đối tác của chúng tôi không bị tổn hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý, phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Trang Web; (b) Nội Dung được đưa ra, cung cấp hoặc truy cập thông qua Trang Web này; (c) việc bạn vi phạm Điều Khoản; (d) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ khác; và/hoặc (e) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.

18.  LIÊN KẾT VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA


1.        Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên khác với Thegioivere điều hành. Chúng tôi không kiểm soát các trang web hoặc liên kết này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự riêng tư hoặc các hoạt động khác của các trang web đó. Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba khác, có thể tải lên các kết quả tìm kiếm tự động hoặc cung cấp các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các bên thứ ba để phân phối, đăng tải, truyền đưa hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn, đánh giá, hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung”) thông qua Trang Web này. Chúng tôi không xem xét và/hoặc không kiểm soát trang web, nguồn, và Nội Dung. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính có sẵn của các trang web và các nguồn như vậy, và chúng tôi không chứng thực hoặc đề nghị và không chịu trách nhiệm về nguồn gốc của các trang web hoặc Nội Dung. Bạn, tại đây, đồng ý miễn trừ chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm, khoản phí, tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra hoặc được cho là bị gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có liên quan đến Nội Dung, trang web hoặc nguồn tài nguyên đó.

19.  CHẤM DỨT


1.        Chỉ Thegioivere có toàn bộ quyền quyết định đối với việc thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng Trang Web này và/hoặc một phần của Trang Web, bao gồm cả các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trên Trang Web này, và/hoặc việc sử dụng Trang Web này, hoặc một phần của Trang Web, vào bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho bạn.

2.        Trong trường hợp chấm dứt, bạn vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà bạn đã đồng ý.

3.        Thegioivere không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ sự truy cập của bạn vào Trang Web.

20.  QUYỀN RIÊNG TƯ


1.        Thegioivere coi trọng tính bảo mật của Người Dùng. Thegioivere sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư riêng có các quy định về quyền và nghĩa vụ của Thegioivere và Người Dùng liên quan đến quyền riêng tư, được cung cấp tại đây.

21.  LUẬT ĐIỀU CHỈNH1.        Những Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích chỉ theo Luật pháp Việt Nam.
 

22.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


1.        Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, cả hai bên đầu tiên sẽ thảo luận trên tinh thần thiện chí để đạt được một giải pháp hoà giải trong vòng sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận thông báo tranh chấp. Tuy nhiên, nếu tranh chấp đó không thể giải quyết được bằng cách thương thảo giữa hai bên trong vòng sáu mươi (60) ngày, tranh chấp sẽ được đệ trình lên Tòa án để hòa giải phù hợp với các thủ tục hòa giải trong thời hạn hiệu lực. Nếu tranh chấp vẫn chưa thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền xét xử duy nhất của Việt Nam.

 

23.  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG


1.        Những Điều Khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và Thegioivere về đối tượng của các Điều Khoản, và sẽ thay thế mọi thoả thuận trước đây, dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, giữa bạn và Thegioivere liên quan đến đối tượng của các Điều Khoản.

2.        Để tránh sự nghi ngờ, Thegioivere không quản lý hoặc kiểm soát các Nhà Cung Cấp.

3.        Nếu bạn sử dụng Trang Web cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba (“Bên Thứ Ba”), chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành, bạn có trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan đến việc sử dụng này. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho Bên Thứ Ba tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng. Khi sử dụng Trang Web thay mặt hoặc đại diện cho một Bên Thứ Ba, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Thegioivere không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều Khoản này hoặc do sơ suất của bạn và/hoặc các Bên Thứ Ba.

4.        Những Điều Khoản này được lập bằng tiếng Việt. Bất kỳ bản dịch sang ngôn ngữ nào khác chỉ nhằm mục đích cho sự thuận tiện và thông tin. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bất kỳ bản dịch nào, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Tiêu đề trong Điều Khoản này chỉ nhằm mục đích cho sự thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc hiểu hoặc giải thích các Điều Khoản.

5.        Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, bởi tòa án của bất kỳ khu vực luật pháp có thẩm quyền nào, quy định đó sẽ vẫn có hiệu lực trong phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi pháp luật hiện hành, và việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các quy định còn lại. Điều khoản bị xác định không thể thực thi hoặc vô hiệu sẽ được thay thế bằng một điều khoản tương đương nhất với quy định ban đầu về khía cạnh ngôn ngữ và dự liệu.

6.        Việc một Bên không thực thi bất cứ quy định của Điều Khoản này tại bất cứ thời điểm nào cũng sẽ không được hiểu như là khước từ quyền của Bên đó để thực thi đối với sự vi phạm điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản này hoặc như là sự khước từ đối với bất cứ vi phạm tiếp tục, vi phạm kế tiếp, hoặc vi phạm sau này đối với bất kỳ quy định nào hoặc quy định khác của các Điều Khoản này.

7.        Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều Khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.        Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều Khoản (hoặc các phần của Điều Khoản) theo quyết định của riêng chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên Trang Web. Phiên bản mới nhất của Điều Khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

9.        Trừ khi có quy định rõ ràng, không có quy định nào trong các Điều Khoản này được dự liệu là cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền gì để thực thi bất kỳ điều khoản nào hoặc trao cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ lợi ích nào theo các Điều Khoản.

10.     Các thông báo được đưa ra theo Điều Khoản này sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đầy đủ nếu các thông báo này được lập thành văn bản và được gửi bảo đảm hoặc dịch vụ báo phát hoặc phương cách tương đương tới mỗi Bên (tại địa chỉ trụ sở của chúng tôi, hoặc tại địa chỉ khác được thông báo).

24.  BẤT KHẢ KHÁNG


1.        Thegioivere sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản này, chẳng hạn như đối với giao dịch thất bại, hạn chế truy cập vào Trang Web, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào gây ra cho Người Dùng vì bất kỳ hành động hoặc tình trạng nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bạn hoặc Chúng Tôi (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Những Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, ban bố tình trạng chiến tranh, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, sấm sét, bão/siêu bão/lốc xoáy, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ v.v.

2.        Thegioivere sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra bởi bất kỳ phương tiện nào cho bất kỳ bên nào nếu Thegioivere không thể xử lý việc đặt chỗ của bạn vì những Sự Kiện Bất Khả Kháng.