NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Phù Cát, Viet Nam (UIH)
Điểm đến: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Hãng: Jetstar Airways
Số hiệu: BL 255
Ngày đi: 12/06/2018
Giá vé: 2000000
Họ tên: Trần Nhật Duy
Điện thoạii: 0902900924
Email: ntla1211@gmail.com
Điểm khởi hành: Phù Cát, Viet Nam (UIH)
Điểm đến: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Hãng: Jetstar Airways
Số hiệu: BL 255
Ngày đi: 12/06/2018
Giá vé: 2000000
Họ tên: Trần Nhật Duy
Điện thoạii: 0902900924
Email: ntla1211@gmail.com

 • 12 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành:
  Điểm đến:
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL 255
  Ngày đi: 12/06/2018
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: Trần Nhật Duy
  Điện thoạii: 0902900924
  Email: ntla1211@gmail.com
 • 12 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Phù Cát, Viet Nam (UIH)
  Điểm đến: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL 255
  Ngày đi: 06/07/2018
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: Trần Nhật Duy
  Điện thoạii: 0902900924
  Email: ntla1211@gmail.com
 • 08 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ-376
  Ngày đi: 08/06/2018
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Đặng Thị Thu Hà
  Điện thoạii: 01666087911
  Email: Dangttha95@gmail.com
 • 08 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ-376
  Ngày đi: 10/06/2018
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Đặng Thị Thu Hà
  Điện thoạii: 01666087911
  Email: Dangttha95@gmail.com
 • 06 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: vn228
  Ngày đi: 07/06/2018
  Giá vé: 1600000
  Họ tên: Nguyen Thi Huong
  Điện thoạii: 0932.318.968
  Email: huongnguyen.huong90@gmail.com
 • 01 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Tuy Hòa, Việt Nam - (TBB)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 298191981
  Ngày đi: 01/06/2018
  Giá vé: 500000
  Họ tên: bui trung dan
  Điện thoạii: 0981068638
  Email: danbuispkt@gmail.com
 • 01 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Tuy Hòa, Việt Nam - (TBB)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 298191981
  Ngày đi: 01/06/2018
  Giá vé: 500000
  Họ tên: bui trung dan
  Điện thoạii: 0981068638
  Email: danbuispkt@gmail.com
 • 01 Tháng 06, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Airways
  Số hiệu: BL801
  Ngày đi: 04/06/2018
  Giá vé: 500000
  Họ tên: Trần Quang Vũ
  Điện thoạii: 0975433251
  Email: vutran@qq.com
 • 31 Tháng 05, 2018
  Điểm khởi hành: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu:
  Ngày đi: 03/06/2018
  Giá vé: 680000
  Họ tên: Hàn Thị Phương Uyên
  Điện thoạii: 01688460760
  Email:
 • 30 Tháng 05, 2018
  Điểm khởi hành: Huế, Việt Nam - (HUI)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ311
  Ngày đi: 01/06/2018
  Giá vé:
  Họ tên: Pham Minh Quoc
  Điện thoạii: 0906518117
  Email: phamminhquoc1987@gmail.com
 • 28 Tháng 05, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Chu Lai, Viet Nam (VCL)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ370
  Ngày đi: 28/05/2018
  Giá vé: 1200000
  Họ tên: Trần thanh tuyền
  Điện thoạii: 0966679119
  Email: tranthanhtuyen282@gmail.com