Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 08/11/2019
Giá vé:
Họ tên: phạm thị kim ngân
Điện thoạii: 0931254259
Email: nganphamptkn@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 09/11/2019
Giá vé:
Họ tên: phạm thị kim ngân
Điện thoạii: 0931254259
Email: nganphamptkn@gmail.com

 • 08 Tháng 11, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Ban Mê Thuật, Việt Nam - (BMV)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ491
  Ngày đi: 08/11/2019
  Giá vé: 700000
  Họ tên: NGUYEN THI HONG OANH
  Điện thoạii: 0349801490
  Email: oanhoanh11291@gmail.com
 • 08 Tháng 11, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Ban Mê Thuật, Việt Nam - (BMV)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ491
  Ngày đi: 07/12/2019
  Giá vé: 700000
  Họ tên: NGUYEN THI HONG OANH
  Điện thoạii: 0349801490
  Email: oanhoanh11291@gmail.com
 • 27 Tháng 10, 2019
  Điểm khởi hành: Haneda , (HND)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Viet Nam (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 936
  Ngày đi: 02/11/2019
  Giá vé:
  Họ tên: Le Tin
  Điện thoạii: 0328542924
  Email: nhi.lecam@yahoo.com
 • 12 Tháng 09, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Osaka , (ITM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 12/09/2019
  Giá vé: 6220000
  Họ tên: Bùi Ngọc Bảo
  Điện thoạii: 0935220193
  Email: buingocbao2201@gmail.com
 • 12 Tháng 09, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Osaka , (ITM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 12/09/2019
  Giá vé: 6220000
  Họ tên: Bùi Ngọc Bảo
  Điện thoạii: 0935220193
  Email: buingocbao2201@gmail.com
 • 12 Tháng 09, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Osaka , (ITM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 16/11/2019
  Giá vé: 6220000
  Họ tên: Bùi Ngọc Bảo
  Điện thoạii: 0935220193
  Email: buingocbao2201@gmail.com
 • 27 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Ban Mê Thuật, Việt Nam - (BMV)
  Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: 1762
  Ngày đi: 14/11/2019
  Giá vé: 900000
  Họ tên: Hoàng Nguyên Huy
  Điện thoạii: 0765407084
  Email: premier3092@gmail.com
 • 27 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quy Nhơn
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ382
  Ngày đi: 27/08/2019
  Giá vé: 1200000
  Họ tên: Tran Thi Thuy Nga
  Điện thoạii: 0387570110
  Email: duy.tran@truonglong.com
 • 27 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quy Nhơn
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ382
  Ngày đi: 30/8/2019
  Giá vé: 1200000
  Họ tên: Tran Thi Thuy Nga
  Điện thoạii: 0387570110
  Email: duy.tran@truonglong.com
 • 23 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Vinh, Viet Nam (VII)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu:
  Ngày đi: 09/09/2019
  Giá vé: 824000
  Họ tên: Phan Thi Mai
  Điện thoạii: 869204167
  Email: ptmaimai106@gmail.com
 • 22 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Điểm đến: Penang , (PEN)
  Hãng: Asiana Airlines
  Số hiệu: AP3GKV
  Ngày đi: 30/08/2019
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: NGUYEN DINH MINH NHAT
  Điện thoạii: 0908133394
  Email: ntduong0382@gmail.com