NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Viet Nam (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ620
Ngày đi: 25/09/2017
Giá vé: 880000
Họ tên: LÊ THỊ THÙY DUNG
Điện thoạii: 01679888909
Email: thuydunglukadent@gmail.com
Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Viet Nam (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ620
Ngày đi: 25/09/2017
Giá vé: 880000
Họ tên: LÊ THỊ THÙY DUNG
Điện thoạii: 01679888909
Email: thuydunglukadent@gmail.com