NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Singapore, Dong Nam A (SIN)
Hãng: Singapore Airlines
Số hiệu: 0909040723
Ngày đi: 23/07/2017
Giá vé: 4500000
Họ tên: Lê Phương Hồng Loan
Điện thoạii: 0909040723
Email: loan.lph1806@sinhvien.hoasen.edu.vn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ308
Ngày đi: 12/07/2017
Giá vé: 700
Họ tên: NGUYỄN VAN LANG
Điện thoạii: 01288045933
Email: vemaybayviba@gmail.com

 • 12 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến:
  Hãng: detault
  Số hiệu: Nok Air
  Ngày đi: 02/08/2017
  Giá vé: 2,500,000
  Họ tên: LAI THU THAO
  Điện thoạii: 01239363888
  Email: thao.laithu@gmail.com
 • 11 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Huế
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN1370
  Ngày đi: 15/07/2017
  Giá vé: 750,000
  Họ tên: Lê Thị Hăng
  Điện thoạii: 0972988603
  Email: hangmt510@gmail.com
 • 10 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến:
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 12412412
  Ngày đi: 26/06/2017
  Giá vé: 4,000,000
  Họ tên: Đoàn Vũ Ngọc Duy
  Điện thoạii: 0908242241
  Email: dvnduy@gmail.com
 • 09 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng
  Điểm đến: Hồ Chí Minh
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: vj646
  Ngày đi: 11/06/2017
  Giá vé: 1,000,000
  Họ tên: ho anh khoa
  Điện thoạii: 0965567877
  Email: tectracau@gmail.com
 • 09 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Qui Nhơn
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ431
  Ngày đi: 24/06/2017
  Giá vé: 2,700,000
  Họ tên: Nguyen Thuy Vinh
  Điện thoạii: 0942748087
  Email: phamnguyenkhanhtran@gmail.com
 • 09 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Hà Nội
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL810
  Ngày đi: 11/06/2017
  Giá vé: 1,300,000
  Họ tên: Phan van sang
  Điện thoạii: 01673492942
  Email: phansat93@gmail.com
 • 08 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Nha Trang
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ779
  Ngày đi: 23/06/2017
  Giá vé: 2,500,000
  Họ tên: Nguyễn An Hưng
  Điện thoạii: 0972794554
  Email: hungna88@gmail.com
 • 08 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến:
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ957, VJ958
  Ngày đi: 30/08/2017
  Giá vé: 2,500,000
  Họ tên: Tran Thi Thu Ha
  Điện thoạii: 0919927500
  Email: tranhahr@gmail.com
 • 07 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng
  Điểm đến: Hà Nội
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ534
  Ngày đi: 27/06/2017
  Giá vé: 800,000
  Họ tên: NGUYEN THAI THANH
  Điện thoạii: 0943111146
  Email: nguyenthaithanh.9891@gmail.com
 • 07 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Hà Nội
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu:
  Ngày đi: 19/07/2017
  Giá vé: 2,000,000
  Họ tên: Phan Duy Hạnh
  Điện thoạii: 0978512140
  Email: phanduyhanh.2901@gmail.com
 • 07 Tháng 06, 2017
  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Phú Quốc
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL
  Ngày đi: 22/08/2017
  Giá vé: 2,200,000
  Họ tên: LE THI HUE
  Điện thoạii: 0919993755
  Email: hue.tinhha@gmail.com