Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ 605
Ngày đi: 01/03/2024
Giá vé: 2464800
Họ tên: nguyen thanh thao
Điện thoạii: 0984155621
Email: nthao1170@gmail.com
Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ 605
Ngày đi: 05/03/2024
Giá vé: 2464800
Họ tên: nguyen thanh thao
Điện thoạii: 0984155621
Email: nthao1170@gmail.com

 • 01 Tháng 03, 2024
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ 605
  Ngày đi: 05/03/2024
  Giá vé: 2464800
  Họ tên: nguyen thanh thao
  Điện thoạii: 0984155621
  Email: nthao1170@gmail.com
 • 01 Tháng 03, 2024
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ 605
  Ngày đi: 05/03/2024
  Giá vé: 2464800
  Họ tên: nguyen thanh thao
  Điện thoạii: 0984155621
  Email: nthao1170@gmail.com
 • 01 Tháng 03, 2024
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ 605
  Ngày đi: 05/03/2024
  Giá vé:
  Họ tên: nguyen thanh thao
  Điện thoạii: 0984155621
  Email: nthao1170@gmail.com
 • 09 Tháng 12, 2023
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietnam Airlines
  Số hiệu: VN-190
  Ngày đi: 13/12/2023
  Giá vé: 700
  Họ tên: Nguyễn Rin
  Điện thoạii: 0787604108
  Email: Rinnguyen1999@gmail.com
 • 29 Tháng 06, 2023
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH170
  Ngày đi: 29/06/2023
  Giá vé: 3643000
  Họ tên: nguyễn lưu hoàng hưng
  Điện thoạii: 0398781071
  Email: nguyenluuhoanghung@gmail.com
 • 29 Tháng 06, 2023
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH170
  Ngày đi: 29/06/2023
  Giá vé: 3643000
  Họ tên: nguyễn lưu hoàng hưng
  Điện thoạii: 0398781071
  Email: nguyenluuhoanghung@gmail.com
 • 29 Tháng 06, 2023
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH170
  Ngày đi: 01/07/2023
  Giá vé:
  Họ tên: nguyễn lưu hoàng hưng
  Điện thoạii: 0398781071
  Email: nguyenluuhoanghung@gmail.com
 • 15 Tháng 02, 2023
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietravel Airlines
  Số hiệu: VU-787
  Ngày đi: 15/02/2023
  Giá vé: 1600000
  Họ tên: Lê Thanh Hải
  Điện thoạii: 0387045776
  Email: haiprotkna@gmail.com
 • 15 Tháng 02, 2023
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietravel Airlines
  Số hiệu: VU-787
  Ngày đi: 23/02/2023
  Giá vé: 1600000
  Họ tên: Lê Thanh Hải
  Điện thoạii: 0387045776
  Email: haiprotkna@gmail.com
 • 03 Tháng 02, 2023
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietravel Airlines
  Số hiệu: VU-787
  Ngày đi: 04/03/2023
  Giá vé: 1,404,800 VND
  Họ tên: Phạm Nguyễn Tiến Anh
  Điện thoạii: 0983251563
  Email: tienanh6112@gmail.com
 • 03 Tháng 02, 2023
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietravel Airlines
  Số hiệu: VU-787
  Ngày đi: 03/02/2023
  Giá vé: 1,404,800 VND
  Họ tên: Phạm Nguyễn Tiến Anh
  Điện thoạii: 0983251563
  Email: tienanh6112@gmail.com