Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Vinh, Viet Nam (VII)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Jetstar Asia
Số hiệu:
Ngày đi: 09/09/2019
Giá vé: 824000
Họ tên: Phan Thi Mai
Điện thoạii: 869204167
Email: ptmaimai106@gmail.com
Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Điểm đến: Penang , (PEN)
Hãng: Asiana Airlines
Số hiệu: AP3GKV
Ngày đi: 30/08/2019
Giá vé: 2000000
Họ tên: NGUYEN DINH MINH NHAT
Điện thoạii: 0908133394
Email: ntduong0382@gmail.com

 • 21 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Ngurah Rai Airport
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ893
  Ngày đi: 04/09/2019
  Giá vé: 1.580.000
  Họ tên: Trần Thị Đoan Trang
  Điện thoạii: 0911541477
  Email: trangtrang931995@gmail.com
 • 21 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Ngurah Rai Airport
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ893
  Ngày đi: 04/09/2019
  Giá vé: 1.580.000
  Họ tên: Trần Thị Đoan Trang
  Điện thoạii: 0911541477
  Email: trangtrang931995@gmail.com
 • 12 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ608
  Ngày đi: 06/09/2019
  Giá vé: 8,500,000
  Họ tên: TRAN DUC TINH
  Điện thoạii: 0903866358
  Email: trantinh78@gmail.com
 • 10 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: KIX (OSAKA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ938
  Ngày đi: 10/08/2019
  Giá vé: Thỏa thuận
  Họ tên: Ngô Trung Nghĩa
  Điện thoạii: 0338600392
  Email: ntnghia18111997@gmail.com
 • 10 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: KIX (OSAKA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ938
  Ngày đi: 10/08/2019
  Giá vé: Thỏa thuận
  Họ tên: Ngô Trung Nghĩa
  Điện thoạii: 0338600392
  Email: ntnghia18111997@gmail.com
 • 10 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: KIX (OSAKA)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ938
  Ngày đi: 21/09/2019
  Giá vé: Thỏa thuận
  Họ tên: Ngô Trung Nghĩa
  Điện thoạii: 0338600392
  Email: ntnghia18111997@gmail.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 06/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com
 • 06 Tháng 08, 2019
  Điểm khởi hành: đà nẵng
  Điểm đến: hồ chí minh
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL699
  Ngày đi: 07/08/2019
  Giá vé: 1.500.000
  Họ tên: TRAN THI THAN
  Điện thoạii: 0794379060
  Email: le.loan45@yahoo.com