Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Điểm đến: Osaka , (ITM)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ828
Ngày đi: 18/10/2018
Giá vé: 4000000
Họ tên: PHAM THI DIEU HUONG
Điện thoạii: 0964782270
Email: phamdieuhuong93@gmail.com
Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Điểm đến: Osaka , (ITM)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ828
Ngày đi: 18/10/2018
Giá vé: 4000000
Họ tên: PHAM THI DIEU HUONG
Điện thoạii: 0964782270
Email: phamdieuhuong93@gmail.com

 • 15 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: Vj374
  Ngày đi: 21/10/2018
  Giá vé: 300
  Họ tên: Tôn anh vinh
  Điện thoạii: 0919317890
  Email: Anhvinhluc@gmail.com
 • 15 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: Vj374
  Ngày đi: 21/10/2018
  Giá vé: 300
  Họ tên: Tôn anh vinh
  Điện thoạii: 0919317890
  Email: Anhvinhluc@gmail.com
 • 15 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu:
  Ngày đi: 15/10/2018
  Giá vé: 2600000
  Họ tên: Nguyen Hong Dung
  Điện thoạii: 0904271088
  Email: dzung.honda@gmail.com
 • 15 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu:
  Ngày đi: 15/10/2018
  Giá vé: 2600000
  Họ tên: Nguyen Hong Dung
  Điện thoạii: 0904271088
  Email: dzung.honda@gmail.com
 • 15 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu:
  Ngày đi: 15/10/2018
  Giá vé: 2600000
  Họ tên: Nguyen Hong Dung
  Điện thoạii: 0904271088
  Email: dzung.honda@gmail.com
 • 15 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu:
  Ngày đi: 26/10/2018
  Giá vé: 2600000
  Họ tên: Nguyen Hong Dung
  Điện thoạii: 0904271088
  Email: dzung.honda@gmail.com
 • 05 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ155
  Ngày đi: 08/10/2018
  Giá vé: 900000
  Họ tên: NGUYEN THUY QUYNH
  Điện thoạii: 0904503293
  Email:
 • 04 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Tuy Hòa, Việt Nam - (TBB)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ449
  Ngày đi: 13/10/2018
  Giá vé: 600000
  Họ tên: Nguyen Thi Kim Cuc
  Điện thoạii: 01684912692
  Email: vuthanhthu9197@gmail.com
 • 04 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 339
  Ngày đi: 19/11/2018
  Giá vé: 1400
  Họ tên: mai thi sang
  Điện thoạii: 0967265944
  Email: pehoa.3.10.95@gmail.com
 • 29 Tháng 09, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 29/09/2018
  Giá vé: 6.540.000
  Họ tên: PHAM THI DIEU HUONG
  Điện thoạii: 0964782270
  Email: phamdieuhuong93@gmail.com
 • 25 Tháng 09, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: Airbus A320
  Ngày đi: 21/10/2018
  Giá vé: 3000000
  Họ tên: Hoang Thi Phương Hoa
  Điện thoạii: 0834053595
  Email: htphviptq95@gmail.com