NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: Jetstar
Số hiệu:
Ngày đi: 10/08/2018
Giá vé: 1700000
Họ tên: Nguyen Hai Ly
Điện thoạii: 0868109527
Email:
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ628
Ngày đi: 03/08/2018
Giá vé: 840000
Họ tên: Đoàn Như Nguyễn
Điện thoạii: 0932723276
Email: dnn0807@gmail.com

 • 03 Tháng 08, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ628
  Ngày đi: 06/09/2018
  Giá vé: 840000
  Họ tên: Đoàn Như Nguyễn
  Điện thoạii: 0932723276
  Email: dnn0807@gmail.com
 • 02 Tháng 08, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL211
  Ngày đi: 02/08/2018
  Giá vé: 4 000 000
  Họ tên: Le THi Minh Hue
  Điện thoạii: 0981940129
  Email:
 • 02 Tháng 08, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu:
  Ngày đi: 02/08/2018
  Giá vé: 4 000 000
  Họ tên: Le THi Minh Hue
  Điện thoạii: 0981940129
  Email:
 • 02 Tháng 08, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Đà Lạt, Việt Nam - (DLI)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu:
  Ngày đi: 01/09/2018
  Giá vé: 4 000 000
  Họ tên: Le THi Minh Hue
  Điện thoạii: 0981940129
  Email:
 • 21 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Singapore Changi , (SIN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: vj915
  Ngày đi: 21/07/2018
  Giá vé: 4000000
  Họ tên: Nguyễn Huyền My
  Điện thoạii: 09633825682
  Email: nguyenhuyenmy2004@gmail.com
 • 21 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Singapore Changi , (SIN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: vj915, vj916
  Ngày đi: 21/07/2018
  Giá vé: 4000000
  Họ tên: Nguyễn Huyền My
  Điện thoạii: 09633825682
  Email: nguyenhuyenmy2004@gmail.com
 • 21 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Singapore Changi , (SIN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: vj915, vj916
  Ngày đi: 17/08/2018
  Giá vé: 4000000
  Họ tên: Nguyễn Huyền My
  Điện thoạii: 09633825682
  Email: nguyenhuyenmy2004@gmail.com
 • 17 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL-273
  Ngày đi: 06/09/2018
  Giá vé: 700000
  Họ tên: Nguyen Thi My Kim
  Điện thoạii: 01647220502
  Email: ntmkim@thevietfresh.com
 • 16 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: 503
  Ngày đi: 29/08/2018
  Giá vé: 650000
  Họ tên: Hà Linh
  Điện thoạii: 0949403717
  Email: linhhd.neu@gmail.com
 • 14 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Phú Quốc, Việt Nam - (PQC)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL - 273
  Ngày đi: 06/09/2018
  Giá vé: 700000
  Họ tên: CAO MINH TRI
  Điện thoạii: 01639977228
  Email: caominhtri.bt@gmail.com
 • 13 Tháng 07, 2018
  Điểm khởi hành: Hải Phòng, Việt Nam - (HPH)
  Điểm đến: Đà Nẵng, Viet Nam (DAD)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ723,VJ722
  Ngày đi: 13/07/2018
  Giá vé: 800k
  Họ tên: Nguyễn Thị Phương Anh
  Điện thoạii: 0936047874
  Email: phuonganhnguyen2068@gmail.com