Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Kingsford Smith, (SYD)
Hãng: Jetstar Asia
Số hiệu: JQ64
Ngày đi: 20/12/2018
Giá vé: 9000000
Họ tên: HO THI XUAN NGAN
Điện thoạii: 0853955577
Email: htxngan55577@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Taiwan, Đài Bắc, Đài Loan, (TPE)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ842
Ngày đi: 22/11/2018
Giá vé: 1200000
Họ tên: Thi Hien Nguyen
Điện thoạii: 0703670907
Email: phan_minhngoc@yahoo.com

 • 22 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ137
  Ngày đi: 22/11/2018
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: Nguyen Dang Chinh
  Điện thoạii: 0898326396
  Email: cowboy_vip101@yahoo.com.vn
 • 20 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Ninoy Aquino , (MNL)
  Hãng: Airasia
  Số hiệu: Z2 295
  Ngày đi: 12/12/2018
  Giá vé: 3.000.000
  Họ tên: Nguyen Ngoc My Trinh
  Điện thoạii: 0906682258
  Email: michelle.nguyen2810@gmail.com
 • 20 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ168
  Ngày đi: 20/11/2018
  Giá vé: 1.000.000
  Họ tên: Lê Văn Thành
  Điện thoạii: 0969278121
  Email: ngominhphuong1639@gmail.com
 • 19 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL776
  Ngày đi: 19/11/2018
  Giá vé: 1700000
  Họ tên: Kiều Tiến Tuân
  Điện thoạii: 0937960123
  Email: enerdtest@gmail.com
 • 11 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL779
  Ngày đi: 11/11/2018
  Giá vé: 1400000
  Họ tên: Nguyễn Vũ Hoàng Lân
  Điện thoạii: 0984014155
  Email: hoanglan.kc@gmail.com
 • 11 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL779
  Ngày đi: 11/11/2018
  Giá vé: 1400000
  Họ tên: Nguyễn Vũ Hoàng Lân
  Điện thoạii: 0984014155
  Email: hoanglan.kc@gmail.com
 • 11 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu:
  Ngày đi: 29/12/2018
  Giá vé: 1400000
  Họ tên: Nguyễn Vũ Hoàng Lân
  Điện thoạii: 0984014155
  Email: hoanglan020990@gmail.com
 • 11 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL788
  Ngày đi: 11/11/2018
  Giá vé: 1tr500
  Họ tên: Trần Lê Ánh Xuân
  Điện thoạii: 0948069944
  Email: xuantlasb61050@fpt.edu.vn
 • 11 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL788
  Ngày đi: 11/11/2018
  Giá vé: 1tr500
  Họ tên: Trần Lê Ánh Xuân
  Điện thoạii: 0948069944
  Email: xuantlasb61050@fpt.edu.vn
 • 11 Tháng 11, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Jetstar
  Số hiệu: BL788
  Ngày đi: 21/11/2018
  Giá vé: 1tr500
  Họ tên: Trần Lê Ánh Xuân
  Điện thoạii: 0948069944
  Email: xuantlasb61050@fpt.edu.vn
 • 25 Tháng 10, 2018
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Ban Mê Thuật, Việt Nam - (BMV)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ356
  Ngày đi: 25/10/2018
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Huỳnh thanh tuyền
  Điện thoạii: 0918423892
  Email: dongtruc102@yahoo.com