Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Cần Thơ, Việt Nam - (VCA)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ469
Ngày đi: 16/05/2019
Giá vé: 800000
Họ tên: Nguyen Thi Huong
Điện thoạii: 0981562636
Email: huonghvq@gmail.com
Điểm khởi hành: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ397
Ngày đi: 07/05/2019
Giá vé: 1.200.000
Họ tên: Thảo vi
Điện thoạii: 0961872239
Email: anttvi94@gmail.com

 • 07 Tháng 05, 2019
  Điểm khởi hành: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ397
  Ngày đi: 07/05/2019
  Giá vé: 1.200.000
  Họ tên: Thảo vi
  Điện thoạii: 0961872239
  Email: anttvi94@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ179
  Ngày đi: 01/05/2019
  Giá vé: 1000000
  Họ tên: Ngo Thanh Tuấn
  Điện thoạii: 0989229293
  Email: Thanhtuan0784@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Suvarnabhumi , (BKK)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 03/05/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Suvarnabhumi , (BKK)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 03/05/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Bangkok
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành:
  Điểm đến:
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 29 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Bangkok
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL-130
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 800000vnd
  Họ tên: Au Nguyen Thuy An
  Điện thoạii: 0909105573
  Email: shirleyaunguyen@gmail.com
 • 26 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH102
  Ngày đi: 26/04/2019
  Giá vé: 650.000
  Họ tên: Trần Văn Hưng
  Điện thoạii: 0986896160
  Email: tranhung15@gmail.com
 • 26 Tháng 04, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Bamboo Airways
  Số hiệu: QH102
  Ngày đi: 29/04/2019
  Giá vé: 650.000
  Họ tên: Trần Văn Hưng
  Điện thoạii: 0986896160
  Email: tranhung15@gmail.com