Nhượng vé | Thế giới vé rẻ

NHƯỢNG VÉTGVR sẽ giúp bạn chuyển nhượng dễ dàng hơn
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ 218 - VJ 213
Ngày đi: 19/04/2019
Giá vé: 4000000
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Điện thoạii: 0913122855
Email: thuthao.nguyen168@gmail.com
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Osaka , (ITM)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ828
Ngày đi: 20/03/2019
Giá vé: 2000000
Họ tên: nguyen thi hong van
Điện thoạii: 0913630330
Email: hongvan201@gmail.com

 • 20 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Osaka , (ITM)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 22/03/2019
  Giá vé: 2000000
  Họ tên: nguyen thi hong van
  Điện thoạii: 0913630330
  Email: hongvan201@gmail.com
 • 19 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ-627
  Ngày đi: 21/03/2019
  Giá vé: 700000
  Họ tên: Trần Đức Thắng
  Điện thoạii: 0966017152
  Email: ducthang21k@gmail.com
 • 16 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hong Kong , (HKG)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ876
  Ngày đi: 16/03/2019
  Giá vé: 3200000
  Họ tên: Yến Nguyễn
  Điện thoạii: 0909590711
  Email: yen5255@gmail.com
 • 16 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hong Kong , (HKG)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ876
  Ngày đi: 16/03/2019
  Giá vé: 3200000
  Họ tên: Yến Nguyễn
  Điện thoạii: 0909590711
  Email: yen5255@gmail.com
 • 16 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Hong Kong , (HKG)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ876
  Ngày đi: 16/03/2019
  Giá vé: 3200000
  Họ tên: Yến Nguyễn
  Điện thoạii: 909590711
  Email: yen5255@gmail.com
 • 14 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Kansai , (KIX)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828, VJ829
  Ngày đi: 14/03/2019
  Giá vé: 5942000
  Họ tên: Mai Thi Quynh Tram
  Điện thoạii: 0914608293
  Email: mquynhtram@gmail.com
 • 14 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Điểm đến: Kansai , (KIX)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ828
  Ngày đi: 14/03/2019
  Giá vé: 5942000
  Họ tên: Mai Thi Quynh Tram
  Điện thoạii: 0914608293
  Email: mquynhtram@gmail.com
 • 13 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
  Hãng: Jetstar Asia
  Số hiệu: BL753
  Ngày đi: 15/03/2019
  Giá vé: 1250000
  Họ tên: Viet Phan
  Điện thoạii: 0983634774
  Email: vietphan04@gmail.com
 • 12 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ778
  Ngày đi: 12/03/2019
  Giá vé: 800
  Họ tên: Hoang Hai
  Điện thoạii: 0979674468
  Email: haibettly@gmail.com
 • 12 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ778
  Ngày đi: 12/03/2019
  Giá vé: 800
  Họ tên: Hoang Hai
  Điện thoạii: 0979674468
  Email:
 • 12 Tháng 03, 2019
  Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
  Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
  Hãng: Vietjet Air
  Số hiệu: VJ778
  Ngày đi: 25/04/2019
  Giá vé: 800
  Họ tên:
  Điện thoạii: 0979674468
  Email: