Nhượng vé Vinh-HCM

Ngày tạo: 23/08/2019 12:23

Nhượng vé Vinh-HCM

Điểm khởi hành: Vinh, Viet Nam (VII)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Jetstar Asia
Số hiệu:
Ngày đi: 09/09/2019
Giá vé: 824000
Họ tên: Phan Thi Mai
Điện thoạii: 869204167
Email: ptmaimai106@gmail.com

giờ bay : 21h10