Nhượng lại vé Jestar

Ngày tạo: 06/08/2019 10:16

Nhượng lại vé Jestar

Điểm khởi hành: đà nẵng
Điểm đến: hồ chí minh
Hãng: Jetstar
Số hiệu: BL699
Ngày đi: 06/08/2019
Giá vé: 1.500.000
Họ tên: TRAN THI THAN
Điện thoạii: 0794379060
Email: le.loan45@yahoo.com

minh bận không bay được