NHUONG VE CHOI LE

Ngày tạo: 22/08/2019 09:34

NHUONG VE CHOI LE

Điểm khởi hành: Tân Sơn Nhất , Viet Nam (SGN)
Điểm đến: Penang , (PEN)
Hãng: Asiana Airlines
Số hiệu: AP3GKV
Ngày đi: 30/08/2019
Giá vé: 2000000
Họ tên: NGUYEN DINH MINH NHAT
Điện thoạii: 0908133394
Email: ntduong0382@gmail.com

VE KHU HOI DI 30/8/19 VE 2/9/19 VE KHONG DOI TEN