Nhượng vé CHU LAI- HCM ngày 31/1/2020 bay 17:10

Ngày tạo: 28/12/2019 14:12

Nhượng vé CHU LAI- HCM ngày 31/1/2020 bay 17:10

Điểm khởi hành: Quảng Nam, Việt Nam - (TAM)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ375
Ngày đi: 28/12/2019
Giá vé: 2475000
Họ tên: BUI THI HUONG
Điện thoạii: 0386821222
Email: hienlongphatbay.net.vn@gmail.com