Hà Nội - Buôn Mê Thuột

Ngày tạo: 08/11/2019 14:34

Hà Nội - Buôn Mê Thuột

Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Ban Mê Thuật, Việt Nam - (BMV)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ491
Ngày đi: 08/11/2019
Giá vé: 700000
Họ tên: NGUYEN THI HONG OANH
Điện thoạii: 0349801490
Email: oanhoanh11291@gmail.com

Vé không thể đổi tên