Nhượng Vé Đi Từ Hà Nội Vào Sài Gòn Ngày 23/2 lúc 20h55

Ngày tạo: 15/02/2023 22:59

Nhượng Vé Đi Từ Hà Nội Vào Sài Gòn Ngày 23/2 lúc 20h55

Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietravel Airlines
Số hiệu: VU-787
Ngày đi: 15/02/2023
Giá vé: 1600000
Họ tên: Lê Thanh Hải
Điện thoạii: 0387045776
Email: haiprotkna@gmail.com

Tôi đặt nhầm hướng bay