Nhượng lại vé Sài Gòn - Đà Nẵng

Ngày tạo: 23/06/2019 15:19

Nhượng lại vé Sài Gòn - Đà Nẵng

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Đà Nẵng, Việt Nam - (DAD)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ640
Ngày đi: 23/06/2019
Giá vé: 1.000.000
Họ tên: Phạm Thị Kim Ngân
Điện thoạii: 0931254259
Email: nganphamptkn@gmail.com

Giờ khởi hành: 18h30-19:50