Nhượng vé SG Vinh

Ngày tạo: 23/06/2019 14:03

Nhượng vé SG Vinh

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Vinh, Việt Nam - (VII)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ220
Ngày đi: 09/07/2019
Giá vé: 1000000
Họ tên: Nguyen Diep
Điện thoạii: 0979047227
Email: