Nhượng vé VNA: Hanoi - HCM (23/7)

Ngày tạo: 11/07/2019 14:51

Nhượng vé VNA: Hanoi - HCM (23/7)

Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietnam Airlines
Số hiệu: VN223
Ngày đi: 23/07/2019
Giá vé: 1500000
Họ tên: Nguyen Thi Lan Anh
Điện thoạii: 0989192148
Email: anhnguyen90vn@gmail.com

giá theo thỏa thuận