NHƯỢNG 1 VÉ TỪ PLEIKU-HCM TỐI NAY

Ngày tạo: 07/05/2019 09:03

NHƯỢNG 1 VÉ TỪ PLEIKU-HCM TỐI NAY

Điểm khởi hành: Pleiku, Việt Nam - (PXU)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ397
Ngày đi: 07/05/2019
Giá vé: 1.200.000
Họ tên: Thảo vi
Điện thoạii: 0961872239
Email: anttvi94@gmail.com

MÌNH CẦN NHƯỢNG GẤP VÉ NÀY, GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUÊ PHÍ VÀ PHÍ ĐỔI TÊN AH