Nghiệp vụ | Thế giới vé rẻ

Chào các bạn, bài viết này sẽ giúp các bạn check-in trực tuyến
với hàng hàng không Vietnam Airlines (VNA). Với việc check-in trực tuyến sẽ
giúp các bạn khỏi phải mất công sếp hàng đợi lâu mà qua thẳng quầy check-in trực
tuyến rất ít khách, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Các bước chi tiết các bạn
tham khảo bên dưới như sau:
Khi thực hiện thao tác void vé trong báo cáo, hệ thống sẽ báo thông tin như sau:
WYX00004
REENT IF THESE TKT NBRS ARE TO BE VOIDED
TKT 7382413123456
Đây không phải là lỗi hệ thống không void được vé, mà là câu thông báo “thực hiện lại lệnh void vé” (Re-enter),
hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận lại một lần nữa việc void số vé này.