Hướng dẫn book vé chờ tết trên hệ thống web

Ngày tạo: 29/09/2015 10:45

Hướng dẫn book vé chờ tết trên hệ thống web

Hướng dẫn book vé chờ tết trên hệ thống web systemvna, tương tự khi thao tác tại booking, onlineairticket….

Vé máy bay tết nếu chuyến bay hết chỗ thì các bạn cứ book vé chờ vào những vé M0 để xin chỗ, giai đoạn này các bạn book vé tết sẽ được cfm chỗ nhanh chóng thường là 1,2 ngày. Nếu để sát tết mới book thì khả năng được cfm là rất thấp hoặc phải mất phí mới được cfm chỗ.

Sau đây mình xin hướng dẫn cách book vé chờ như sau (cách này vẫn áp dụng xin chỗ đối với những vé không còn chỗ ngày bình thường bạn nhé)

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống,

Bước 2: Bạn vào ĐẶT CHỖ -> ĐẶT CHỖ KHÁCH LẺ


Bước 3: Nhập thông tin chuyến bay, rồi click TÌM KIẾM


Bạn nhìn thông tin chuyến bay cần xin chỗ, vd trong bài này là vé SGN HUI ngày 4/2/2016, chuyến bay 8:45 đã hết vé (M0), bạn cứ click vào M0 đó, dù đã hết vé rồi, rồi điềm thông tin họ tên, sdt, email, rồi click ĐẶT CHỖ


Bước 4: Xem kết quả,


Trong trường hợp có phát sinh lỗi, bạn vui lòng chọn lại chuyến bay khác, vì chuyến này đã đầy chỗ không cho book chờ HL nữa.

Mình chọn lại chuyến tiếp theo 15:50 như trong hình sau

Xem lại kết quả.


Như vậy là đã book chờ thành công,

Công việc tiếp theo là theo dõi vé xem, nếu được cfm chuyển qua KL thì bạn phải vào để xác nhận chỗ chuyển qua HK

Tra cứu bằng cách vào ĐẶT CHỖ -> SỬA ĐẶT CHỖ nhập mã code đã book chờ, click TRA CỨU

, nếu thấy hãng đã cfm rồi thì các bạn xác nhận chỗ -> THỰC HIỆN nhé.

Các bạn dùng lệnh thì sử dụng câu lệnh book vé chờ là: 14FEBSGNHUI, 01M2LL, -ho/ten, 830, 9SDT, 6TEN.

A/c cần hỗ trợ bạn vui lòng nv sale để được hỗ trợ thêm nhé. 

Thân.