JETSTAR HƯỚNG DẪN DLY KIỂM TRA BÁO CÁO BÁN HẮNG NGÀY

Ngày tạo: 26/10/2015 11:30

JETSTAR HƯỚNG DẪN DLY KIỂM TRA BÁO CÁO BÁN HẮNG NGÀY

Kính gửi Quý đại lý,
 
Để tránh gặp lỗi xuất DUP booking (xuất trùng 2 vé giống hệt nhau), Jetstar triển khai nhắc lại hướng dẫn Đại lý cách kiểm tra danh sách Booking xuất trong ngày như màn hình bên dưới

 Quý đại lý vui lòng triển khai nhân viên và hệ thống bán trực thuộc để kịp thời phát hiện vé DUP, tránh tình trạng Booking Noshow (khách không thực hiện hành trình) nhưng vẫn chiếm chỗ trên chuyến bay và gây thiệt hại cho hãng. Nếu phát hiện Booking DUP, Quý Đại lý vui lòng liên hệ Booker TGVR để được hỗ trợ hủy vé xuất DUP. JPA sẽ từ chối hỗ trợ Booking DUP nếu vé đã có tình trạng Noshow.
 
Đề nghị Quý đại lý triển khai toàn bộ nhân viên và hệ thống bán trực thuộc để tránh lỗi nghiệp vụ này.