nhượng vé sgn- hanoi 12/01/2019

Ngày tạo: 11/01/2019 16:30

nhượng vé sgn- hanoi 12/01/2019

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: Jetstar
Số hiệu: bl570
Ngày đi: 11/01/2019
Giá vé: 17870000
Họ tên: loan
Điện thoạii: 0974850079
Email: loanmeo.daothi@gmail.com

bao sang tên, liên hệ gấp