Nhượng vé Sg - HN 20 âm lịch

Ngày tạo: 10/01/2019 15:43

Nhượng vé Sg - HN 20 âm lịch

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu:
Ngày đi: 10/01/2019
Giá vé: 2700000
Họ tên: Khổng Như Thành
Điện thoạii: 0933338241
Email: ytamtran193@gmail.com