Nhượng vé Hanoi - Nha Trang ngày 08/02/2019

Ngày tạo: 01/02/2019 11:21

Nhượng vé Hanoi - Nha Trang ngày 08/02/2019

Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
Hãng: Bamboo Airways
Số hiệu:
Ngày đi: 01/02/2019
Giá vé: 2600000
Họ tên: Vũ Thị Nga
Điện thoạii: +84382593123
Email: gemini.nga@gmail.com

Bao gồm phí đổi tên. Cám ơn