Nhượng vé Bamboo Airways

Ngày tạo: 12/01/2019 16:44

Nhượng vé Bamboo Airways

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: detault
Số hiệu: QH204
Ngày đi: 25/01/2019
Giá vé: 3.500.000
Họ tên: Anh Nguyễn
Điện thoạii: 0965583270
Email: junvelf@gmail.com

Vé 2 người lớn khứ hồi SGN - HAN, HAN - SGN 7tr058, phí đổi tên mình chịu