Nhượng vé

Ngày tạo: 12/03/2019 10:09

Nhượng vé

Điểm khởi hành: Nha Trang, Việt Nam - (CXR)
Điểm đến: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Hãng: Vietjet Air
Số hiệu: VJ778
Ngày đi: 12/03/2019
Giá vé: 800
Họ tên: Hoang Hai
Điện thoạii: 0979674468
Email: haibettly@gmail.com

Nhượng vé trùng tên Hoang Van Hai hoặc Trinh Thi Xoan