HAN-SGN 8:15 15/3/2019

Ngày tạo: 13/03/2019 16:01

HAN-SGN 8:15 15/3/2019

Điểm khởi hành: Hà Nội, Việt Nam - (HAN)
Điểm đến: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Hãng: Jetstar Asia
Số hiệu: BL753
Ngày đi: 15/03/2019
Giá vé: 1250000
Họ tên: Viet Phan
Điện thoạii: 0983634774
Email: vietphan04@gmail.com

Bao phí chuyển tên, phí chênh giá.