FLASHSALE THÁNG 9

Ngày tạo: 20/09/2023 08:55

FLASHSALE THÁNG 9

/-rose /-rose Chương trình Flashsale tháng 9 tới các đại lý TGVR như sau: 
⏰ - Thời gian bán: 20/09 - 22/09/23  
🛫 - Đường bay áp dụng: các đường bay nội địa (ngoại trừ HANSGN, HANUIH và đường bay đi/đến VCS)
⏱ - Giai đoạn bay áp dụng: 20/09 - 27/12/2023.
💰 - Hình thức áp dụng: 
+ Giảm 15% basefare cho booking từ 1-3 pax
+ Giảm 20% basefare cho booking từ 4 pax
📡 - Đối tượng áp dụng: ADL, CHD
- Hạng vé áp dụng: Economy Saver, Economy Savermax
- Promotion code: B2CTGVR
- Số lượng code: 50