Ngày tạo: 30/01/2019 13:58

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh, Việt Nam - (SGN)
Điểm đến: Huế, Việt Nam - (HUI)
Hãng: detault
Số hiệu:
Ngày đi: 02/02/2019
Giá vé:
Họ tên:
Điện thoạii:
Email: